Yrittäjyys tutuksi

-
5 OP

Ala:  Kaikille aloille soveltuva

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opiskelija tutustuu yrittäjyyteen monipuolisesti niin, että hän tunnistaa omassa elämässään ja toimintaympäristössään yrittäjyyden monipuolisuutta ja mahdollisuuksia. Hän tiedostaa sen, että tulevaisuuden työelämässä yrittäjyys on yhä useammalle merkittävä osa omaa uraa ja työtehtäviä.

Tavoitteet: - Tietämys erilaisista yrittäjyyden ilmenemismuodoista kuten esimerkiksi perhe-, ketju- ja osuustoimintayrittäjyys tai uudemmat muodot, kuten vaikkapa blogi- tai vlogi-yrittäjyys
- Tietämys erilaisista tavoista ryhtyä yrittäjäksi aina uuden yrityksen perustamisesta yrityskauppoihin tai sukupolvenvaihdoksiin
- Verkostoitumisen ja verkostojen merkityksen ymmärrys yrittäjyyden menestystekijänä sekä kiinnostus tunnistaa ja kehittää omia verkostojaan
- Tulevaisuuteen positiivisesti suhtautuminen ja tulevaisuuden ennakoinnin perusymmärrys
- Liiketoiminnan suunnittelun haasteiden tuntemus
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Itsenäistä työskentelyä aikataulutettuine tehtävineen, yrittäjähaastattelu ja ryhmätöitä verkossa.

Arviointi: 

0-5

Aikaisemmat opinnot: ei edeltävyysehtoja
Opettaja(t): Ilkka Malinen
Email: ilkka.malinen@haaga-helia.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@haaga-helia.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 30.04.2019
Ajankohta: 20.05.2019 - 16.08.2019
TÄYNNÄ