Yrittäjyys

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kulttuuriala, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, Yrittäjyys

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Oman yrittäjäprofiilin määrittäminen, sisäinen yrittäjyys, yrittäjyys uravaihtoehtona, oman osaamisen tuotteistaminen ja myynti

Tavoitteet: Tavoitteet:

Opiskelija:
• ymmärtää yrittäjyyden varteenotettavana uravaihtoehtona tai osana ansiotyötään
• tietää yrittäjyyden mahdollisuudet omalla alallaan
• osaa tuotteistaa, markkinoida ja myydä omaa osaamistaan ja oman alansa palveluita ja tuotteita
• osaa tuoda selkeästi esille ideoitaan, innostaa ja sitouttaa muita arvoa lisäävän toiminnan luomiseen

Sisältö:

Yrittäjyysajattelu muuttuvassa työelämässä ja omalla alalla.
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Itsenäinen työskentely verkossa

Arviointi: 

Numeroarvio 1-5

Opettaja(t): Markus Suomi
Email: markus.suomi@humak.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: avoinamk@humak.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 30.04.2019
Ajankohta: 01.06.2019 - 31.07.2019