Yrittäjyyskasvatus opettajan osaamisena 5 op

-
5 OP

Tarjotaan myös avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kaikille aloille soveltuva, Yrittäjyys

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Syvennä tietojasi yrittäjyyskasvatuksesta ja sen toimijoista ‐ jaa kokemuksia ja ajatuksia yrittäjyyskasvatuksen pedagogisista ratkaisuista ja toimintamalleista! Opettajan yrittäjyyskasvatus –koulutukseen tarkastellaan tulevaisuuden yrittäjyyskasvatuksen pedagogisia lähtökohtia. Tavoitteena on uudistaa käsitystä yrittäjyyskasvatuksesta opettajan ja opettajankouluttajan viitekehyksessä sekä korostaa sen merkitystä yhteiskunnassa ja osana
kaikkien kouluttajien työtä.

Koulutuksen sisällöt

Keskeiset käsitteet, sisällöt ja linjaukset
Yrittäjyyskasvatuksen monet merkitykset
Yrittäjyyskasvatus pedagogisena lähtökohtana ja suhteessa muihin itseohjautuvuutta tukeviin lähetystapoihin
Yrittäjyyskasvatusta tukeva toimintakulttuuri
Toimijat, verkostot ja tukimateriaalit
Yrittäjyys osaamisena ja toimintatapana
Oppimisympäristöt yrittäjyyden tukena

Työskentelytavat ja aikataulutus: Optimassa oleva materiaali. Artikkelit, kirjat, videot ja muu materiaali aiheesta. Itsenäinen työskentely ja vertaiskommentointi online-koulutuksessa
Arviointi: 
Hyväksytty/hylätty
Muuta infoa: Opintojakso soveltuu kaikkien kouluasteiden opettajille ja opettajaopiskelijoille.
Aikaisemmat opinnot: Toimit joko opettajana tai opiskelet opettajaksi
Opettaja(t): Lehtori Piia Kolho
Email: piia.kolho@jamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@jamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 30.04.2020
Ajankohta: 01.10.2019 - 31.05.2020