Yrityksen perustaminen ja markkinointi

-
5 OP

Ala:  Kaikille aloille soveltuva, Kielet ja kulttuuri, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, Yrittäjyys

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson sisältö
Onko liikeidea toimiva? Mikä yritysmuoto on paras yrityksesi kannalta ? Miten rahoitat yritystoimintasi? Miten käynnistät yritystoiminnan? Miten yritys toimii? Mikä merkitys on yrityksen asiakkailla? Mitä tarkoitetaan asiakaslähtöisellä markkinoinnilla? Mitkä tekijät vaikuttavat yritysimagon syntymiseen? Miten hinnoittelet tuotteet/palvelut ? Sisältö: 1. Yrittäjyys yritystoiminnan lähtökohtana 2. Yritysidean mahdollisuuksien löytäminen 3. Yritysidean kehittäminen liikeideaksi 4. Yrityksen perustamiseen liittyvät tukijärjestelmät 5. Perustettavan yrityksen rahoitustarve ja -lähteet 6. Uuden yrityksen riskien arvionti ja hallinta 7. Käytännön perustamistoimet 8. PK-yrityksen markkinoinnin suunnittelu
Opintojakson osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija: – tunnistaa yrittäjyyden merkityksen kansantaloudessa – osaa arvioida omia yrityksen perustamisen mahdollisuuksia sekä tietojen, taitojen ja asenteiden näkökulmista. – tunnistaa yrityksen perustamisen keskeisimmät vaatimukset – Ymmärrät yrityksen imagon merkityksen ja osaat hyödyntää yrityksen tukiverkostoja. – Ymmärrät asiakkaiden, markkinoinnin ja Sos. Median merkityksen. – Osaat hinnoitella omat tuotteet.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Itsenäisesti verkossa suoritettava opintojakso. Verkko-opiskelussa on tärkeää, että opiskelija on aktiivinen ja ottaa vastuun omasta oppimisesta.

Arviointi: 

”Numeraalinen arviointi
Opintojakson arviointikriteeri, hyvä (3-4)
Osaat arvioida käyttämääsi tietoa kriittisesti. Osaat hahmottaa, miten yritys toimii ja mitä sen käynnistäminen edellyttää. Osaat suunnitella yrityksen toimintaa ja hankkia asiakkaita. Tunnet viestinnän, hinnoittelun ja markkinoinnin perusteet. Kiitettävä (5), Hyvä (4-3), Tyydyttävä (2-1), Hylätty (0)”

Opettaja(t): Tuuli Järvinen
Email: tuuli.jarvinen@xamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: avoinamk@xamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 31.03.2019
Ajankohta: 06.05.2019 - 31.07.2019
TÄYNNÄ