Yrityksen talous

-
5 OP

Ala:  Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tavoitteet:
Osoitat perehtyneisyyttä yrityksen talouden lainalaisuuksiin ulkoisen laskentatoimen näkökulmasta.
Osaat analysoida ja tulkita pk-yrityksen taloutta ja tunnuslukuja tilinpäätösraporttien pohjalta.
Tiedät perusperiaatteet arvonlisäverotuksesta sekä yritysverotuksesta eri yhtiömuodoissa.

Sisältö:
Mikä on laskentatoimen rooli yrityksen toiminnassa?
Millainen on ulkoisen laskentatoimen prosessi liiketapahtumista tilinpäätöksen analysointiin?
Miten tulkitset pk-yrityksen talouden tunnuslukuja?
Miten arvonlisäverotus huomioidaan kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä?
Miten yritysverotus eroaa eri yhtiömuodoissa?

Opiskelumateriaali:
Pien- ja mikroyrityksen tilinpäätös käytännönläheisesti (Ulrika Lindblad, 2017)
Raija Jormakka, Kaija Koivusalo, Jaana Lappalainen, Mervi Niskanen Laskentatoimi (2015, tai uudempi painos)
Opettajan materiaali Moodlessa.

Opintojakso on 5 opintopisteen laajuinen eli se edellyttää noin 135 tunnin työmäärää.

Tavoitteet: Kts. kohta 'Opintojakson kuvaus' edellä.
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Ei tiedossa.

Arviointi: 

”Arviointiasteikko 0-5.
a. Osaat käyttää johdonmukaisesti ulkoisen laskentatoimen ammattikäsitteitä.
b. Osaat hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia.
c. Osaat käyttää keskeisiä ulkoisen laskentatoimen menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita.”

Aikaisemmat opinnot: Ei edeltävyysehtoja.
Opettaja(t): Avoimen AMK:n opettaja
Email: avoinamk@xamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: avoinamk@xamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 07.04.2019
Ajankohta: 13.05.2019 - 15.08.2019