Yrityksen talous                                         

-
5 OP

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, Yrittäjyys,

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tavoitteet:
Osoitat perehtyneisyyttä yrityksen talouden lainalaisuuksiin ulkoisen laskentatoimen näkökulmasta. Osaat analysoida ja tulkita pk-yrityksen taloutta ja tunnuslukuja tilinpäätösraporttien pohjalta. Tiedät perusperiaatteet arvonlisäverotuksesta sekä yritysverotuksesta eri yhtiömuodoissa.

Sisältö:
Mikä on laskentatoimen rooli yrityksen toiminnassa? Millainen on ulkoisen laskentatoimen prosessi liiketapahtumista tilinpäätöksen analysointiin? Miten tulkitset pk-yrityksen talouden tunnuslukuja? Miten arvonlisäverotus huomioidaan kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä? Miten yritysverotus eroaa eri yhtiömuodoissa?

Opiskelumateriaali:
Osoitetaan opintojen alussa.

Arviointi:
a. Osaat käyttää johdonmukaisesti ulkoisen laskentatoimen ammattikäsitteitä.
c. Osaat hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia.
e. Osaat käyttää keskeisiä ulkoisen laskentatoimen menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

-0

Arviointi: 

0-5

Muuta infoa: 

webbikamera/headset

Opettaja(t): Mailis Kervinen
Email: Mailis.Kervinen@xamk.fi

Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 03.12.2018
Ajankohta: 04.03.2019 - 28.04.2019