Yrityksen toiminnan perusteet

-
3 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kaikille aloille soveltuva, Tekniikan ja liikenteen ala, Yrittäjyys

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Yrityksen liiketoiminta koostuu yrittäjätiimistä, tuotteista ja palveluista, markkinoista ja asiakkaista, voimavaroista, toimintaympäristöstä ja niiden yhteen sovittaminen tapahtuu erilaisissa liiketoiminnan suunnittelun, toteutuksen, arvioinnin ja kehittämisen prosessissa. Liiketoiminnan kehittäminen on analyyttistä valmistautumista yrityksen liiketoiminnan käynnistämiseen ja kasvattamiseen. Opiskelija osaa •tunnistaa yrityksen toiminnot ja liiketoiminnan toimintaympäristön markkinoiden, toimialan, trendien ja makrotalouden osalta •osaa analysoida yrityksen liiketoimintaympäristön vaikutukset liiketoimintaan •suunnitella ja arvioida kannattavan yrityksen liiketoimintaa ja sen edellytyksiä •valita asiaankuuluvan yhtiömuodon •osaa perustaa omalle toimialalleen yrityksen liiketoiminnan

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Opetus toteutetaan verkossa itsenäisenä ohjattuna opiskeluna. Moodle ja verkkopalaverit sekä ohjaussessiot.

Opettaja(t): Hannu Rossi
Email: etunimi.sukunimi@hamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: opiskelijapalvelut@hamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 19.04.2019
Ajankohta: 13.05.2019 - 31.07.2019