Yritystoiminnan perusteet

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kulttuuriala, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, Yrittäjyys

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Yritystoiminnan ideointi, suunnittelu, perustaminen ja johtaminen

Tavoitteet: Osaamistavoitteet
Opiskelija:

osaa valita itselleen ja idealleen sopivan yritysmuodon ja ansaintalogiikan
osaa tehdä realistisen liiketoimintasuunnitelman
osaa perustaa yrityksen ja johtaa sen toimintaa


Sisältö
Yrityksen perustamiseen ja sen päivittäiseen johtamiseen liittyvät asiat.
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Tiimien muodostaminen, tiimityöskentely verkossa, itsenäinen työskentely

Arviointi: 

Numeroarvio 1-5

Opettaja(t): Markus Suomi
Email: markus.suomi@humak.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 30.04.2019
Ajankohta: 01.06.2019 - 31.07.2019