Yritystoiminnan suunnittelu ja kansainvälistyminen

-
5 OP

Ala:  Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson koodi: KLAB017

Tavoitteet: Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa laatia yrityksen liiketoimintasuunnitelman sekä arvioida yrityksen kansainvälistymisen vaatimuksia, mahdollisuuksia ja edellytyksiä.

Sisältö:
Yrityksen strateginen suunnitteluprosessi
Kansainvälistymisen muodot ja mahdollisuudet
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Verkkokurssi, DevMoodle

Arviointi: 

0-5

Opettaja(t): Arto Huuhtanen ja Maritta Seppälä
Email: arto.huuhtanen@kamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: tiina.silvennoinen@aikopa.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 30.04.2019
Ajankohta: 20.05.2019 - 31.08.2019
TÄYNNÄ