Yritysverotus

-
5 OP

Ala:  Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Käsiteltävät asiat:
Tulon veronalaisuus, menon vähennyskelpoisuus, jaksotus, yritysverotuksen erityiskysymykset, eri yritysmuotojen verotus, osakaslainan verotus, osingon verotus, pääoman palautusten verotus

Tavoitteet: Osaaminen:
Kirjanpidon ja verotuksen keskeisimpien eroavaisuuksien tunnistaminen. Yrityksen verotettavan elinkeinotulon ja nettovarallisuuden laskeminen perustilanteessa. Yritystulosta omistajille määräytyvän veron laskeminen eri yritysmuodoissa. Yritysverotukseen liittyvien verokysymysten huomioiminen verosuunnittelunäkökulmasta.
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Opintojakso suoritetaan kokonaan verkossa. Opinnoissa hyödynnetään verkko-oppimisalusta Moodlea. Ennen opintojakson alkua opiskelija saa ilmoittautuessa ilmoitettuun sähköpostiinsa ohjeistuksen SAMK-tunnusten aktivointiin, johon liittyy myös student.samk –sähköpostitili.

Lisäksi opintojakson vastuuopettaja lähettää osallistujille sähköpostitse ennen opintojakson alkua ohjeistuksen opintojakson suorittamiseen liittyvistä asioista ja aikatauluista. HUOM! Sähköposti lähetetään tulevaan student.samk –sähköpostiisi.

Opintojakson aloitusviesti sisältää linkin opintojakson Moodle-pohjaan ja kurssiavaimen. Aloitusviesti lähetetään samk-sähköpostiin tiistaina 12.5. klo 22:00 mennessä.

Opintojakson aloituskontakti
To 16.5. klo 16.30 alkaen
Voit osallistua aloituskontaktiin virtuaalisesti opettajan HILL-huoneessa. Osallistuminen ei ole pakollista mutta suotavaa. Jos et pysty osallistumaan, voit kuunnella nauhoitteen jälkikäteen.

TEHTÄVÄT
Tehtävät tulee palauttaa annettuihin päivämääriin mennessä. Mikäli opiskelija ilman perusteltua syytä, palauttaa tehtävän myöhässä, opettaja poistaa opiskelijan opintojaksolta. Kirjallisuus ks. opintojaksoseloste.

Verkkotehtävä 1: Johdantoa aiheeseen ja kertausta; deadline su 19.5. klo 22.00
Verkkotehtävä 2: Tappiontasaus; deadline su 26.5. klo 22.00
Verkkotehtävä 3: Verotus eri yritysmuodoissa; deadline su 2.6. klo 22.00
Arvioitava verkkotehtävä 4: Kertaus: Verotus eri yritysmuodoissa; deadline su 9.6. (Max. 45 pistettä)
Verkkotehtävä 5: Verotettavan elinkeinotulon määräytyminen / Tulon veronalaisuus ja menon vähennyskelpoisuus; deadline su 16.6. klo 22.00
Verkkotehtävä 6: Verotettavan elinkeinotulon laskeminen / Jaksotus; deadline su 23.6. klo 22.00
Verkkotehtävä 7: Kertausta Verotettavan elinkeinotulon laskeminen; deadline su 30.6. klo 22.00 (Max. 45 pistettä)
Arvioitava verkkotehtävä 8: Kertausta; deadline su 7.7. klo 22.00 (Max. 45 pistettä)
Verkkotehtävä 9: Verotusmenettely yritysverotuksessa; deadline su 14.7. klo 22.00

Arviointi: 

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyl. 1- 5. Katso tarkemmat tiedot opintojaksoselosteelta.

Opettaja(t): Suvi Lehtonen
Email: etunimi.sukunimi@samk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@samk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 30.04.2019
Ajankohta: 14.05.2019 - 31.07.2019
TÄYNNÄ