Yritysverotus

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson koodi: AI00BK28

Tavoitteet: <h3>Osaamistavoitteet:</h3>
Opiskelija tuntee yrityksen tuloverotuksen keskeisen lainsäädännön. Opiskelija osaa yrityksen tuloverotuksen ja tilinpäätössuunnittelun perusperiaatteet.

<h3>Sisältö:</h3>
Tuloverotus eri yritysmuodoissa
Elinkeinotoiminnan verotettavan tulon laskeminen
Tilinpäätössuunnittelun perusteet
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Verkkokurssi, DevMoodle

Arviointi: 

0-5

Aikaisemmat opinnot: Laskentatoimen ja rahoituksen perusteet
Opettaja(t): Eija Pekkonen
Email: eija.pekkonen@kamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: tiina.silvennoinen@aikopa.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 30.04.2019
Ajankohta: 20.05.2019 - 31.08.2019
TÄYNNÄ