Yritysverotus

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Osaamistavoitteet:
Opiskelija tuntee yrityksen tuloverotuksen keskeisen lainsäädännön. Opiskelija osaa tuloverotuksen ja tilinpäätössuunnittelun perusperiaatteet.

Työskentelytavat ja aikataulutus: Verkkokurssi
Arviointi: 
0 - 5
Opettaja(t): Eija Pekkonen
Email: eija.pekkonen@kamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: marja.haapavaara@kamk.fi


Ilmoittautuminen: 02.09.2019 - 15.09.2019
Ajankohta: 02.09.2019 - 13.12.2019