Yritysverotus

-
5 OP

Ala:  Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Miten yrityksen verotettava tulo määräytyy?
Miten tapahtuu eri yritysmuotojen verotus ja kuinka laaditaan yrityksen veroilmoitus?
Miten verottajan tarjoamia sähköisiä ilmoituspalveluja käytetään ja kuinka ilmoitusten tietoturva varmistetaan?

Opiskelumateriaali:
Yritysverotus ja tilinpäätössuunnittelu (Soile Tomperi), uusin painos sekä Moodlen tehtävä- ja teoriamateriaali.

 

Tavoitteet: Tiedät yrityksen verotusta koskevat säännökset.
Osaat laskea yrityksen verotettavan tulon ja verot sekä laatia veroilmoituksen.
Osaat käyttää verottajan tarjoamia sähköisiä ilmoituspalveluja ja ymmärrät sähköisiin palveluihin liittyvän tietoturvan merkityksen.
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Opintojakso on 5 opintopisteen laajuinen eli se edellyttää noin 135 tunnin työmäärää.
Opintojakson suorittaminen perustuu aikataulutettuun itsenäiseen verkko-opiskeluun, jota tuetaan verkossa tapahtuvalla ohjauksella.

Arviointi: 

Arviointiasteikko 0-5.

a. Osaat käyttää yrityksen verotukseen liittyviä ammattikäsitteitä.
b. Osaat etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä.
c. Osaat perustella toimintaasi oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti.

Aikaisemmat opinnot: Ei edeltävyysehtoja
Opettaja(t): Avoimen AMK:n opettaja
Email: avoinamk@xamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: avoinamk@xamk.fi


Ilmoittautuminen: 13.08.2019 - 07.04.2019
Ajankohta: 13.05.2019 - 15.08.2019