Yritysverotus

-
5 OP

Ala:  Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Osaaminen: Kirjanpidon ja verotuksen keskeisimpien eroavaisuuksien tunnistaminen. Yrityksen verotettavan elinkeinotulon ja nettovarallisuuden laskeminen perustilanteessa. Yritystulosta omistajille määräytyvän veron laskeminen eri yritysmuodoissa. Yritysverotukseen liittyvien verokysymysten huomioiminen verosuunnittelunäkökulmasta. Syntyvän osaamisen luokitus: edistynyt osaaminen.

Käsiteltävät asiat: Tulon veronalaisuus, menon vähennyskelpoisuus, jaksotus, yritysverotuksen erityiskysymykset, eri yritysmuotojen verotus, osakaslainan verotus, osingon verotus, pääoman palautusten verotus.

Työskentelytavat ja aikataulutus: Opintojakso toteutetaan ajalla 29.10.- 20.12.2019. Opintojakson aloitusviesti sisältää linkin opintojakson Moodle-pohjaan ja kurssiavaimen. Opettajan aloitusviesti lähetetään samk-sähköpostiin 29.10. klo 22:00 mennessä. Opintojakson aloituskontakti keskiviikkona 30.10. klo 17.30 alkaen Voit osallistua kontaktiopetukseen virtuaalisesti opettajan henkilökohtaisessa HILL-huoneessa. Kontaktiopetukseen osallistuminen ei ole pakollista mutta suotavaa. Jos et pysty osallistumaan, voit kuunnella nauhoitteen jälkikäteen. Tehtävät tulee palauttaa annettuihin päivämääriin mennessä. Mikäli opiskelija ilman perusteltua syytä, palauttaa tehtävän myöhässä, opettaja poistaa opiskelijan opintojaksolta.
Arviointi: 
Opintojakso arvostellaan arvosanoin 1-5. Lisätiedot arviointiperusteista löytyy opintojaksoselosteelta.
Opettaja(t): Suvi Lehtonen
Email: etunimi.sukunimi@samk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@samk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 15.10.2019
Ajankohta: 29.10.2019 - 20.12.2019