Zielland Deutschland- Saksa kohdemaana

-
3 OP

Ala:  Kaikille aloille soveltuva, Yamk

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Der Kurs beinhaltet vier Module.

Beginnen Sie mit einer Videopräsentation ( Dauer: 1-2 Minuten) und erklären Sie da, warum Sie sich für die deutsche Kultur interessieren!

 • Modul 1: Kulturbewusstsein und Stereotype Aufgabe 1+2
 • Modul 2: Kulturvergleich Aufgabe 3+4
 • Modul 3: Business-Kultur Deutschland Aufgabe 5+6 -Modul 4: Überblick über Deutschland Aufgabe 7 -Zum Schluss Feedback
Työskentelytavat ja aikataulutus: 
 • Itsenäinen opiskelu, tiedonhaku, kulttuuriteorioiden soveltaminen, oman kulttuuritaustan ja kokemusten reflektointi kohdemaan kulttuuriin, itse-reflektio, kokemusten jakaminen, itsearviointi
 • Kurssi on jaettu neljään moduuliin, jotka suoritetaan itsenäisesti Optima-oppimisympäristössä.
 • Aikatauluta opintosi.
 • Opintojakson suorittaminen vie n. 80 tuntia.
 • Voit suorittaa opiskelusi sinulle sopivaan tahtiin, kuitenkin 24.11.2019 mennessä.
Arviointi: 
Hyväksytty/hylätty, numeroarvio, kriteerit
Muuta infoa: 
 • Opintojaksolla ei ole tenttiä.
 • Tehtävistä ei anneta erillistä palautetta. Loppuarvioinnissa katsotaan, että tehtävät täyttävät annetut kriteerit.
 • Arviointikriteeristö ja muu tarkempi ohjeistus OPTIMAssa.
 • Kurssi arvioidaan opintojakson päätyttyä 24.11. jälkeen.
 • Opintojaksolle hyväksytään opiskelijat siten, että paikat jaetaan tasan Turun AMKin ja muiden Suomen amkien kesken. (esim. opintojaksolla paikkoja 40, 20 opiskelijaa Turun AMKista, 20 muista Suomen ammattikorkeakouluista.) Jos paikkoja vapautuu, paikat täytetään varasijoilta.
 ,
Opettaja(t): Sanna Simola
Email: sanna.simola@turkuamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@turkuamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 09.09.2019
Ajankohta: 23.09.2019 - 24.11.2019