Non-stop
Course name Acute pain and pain treatment
Course date 16.01.2024 - 25.06.2024
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Xamk lehtori
Email
Available for open UAS For Free
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 06.11.2023 - 28.05.2024
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Acute pain and pain treatment

16.01.2024 - 25.06.2024

Course description

Tavoitteet: o ymmärtää kivun syntymekanismit o tuntee kiputyypit o arvioi kivunhoidon prosessia o tuntee lääkkeellisen ja lääkkeettömät kivunhoidon menetelmät o osaa pohtia omaa toimintaa lainsäädäntöön, eettisiin ohjeisiin ja hoitosuosituksiin perustuen Sisältö: o kivun syntymekanismit o kiputyypit o kivun hoidon prosessi o kivun arviointi o kivunhoito (lääkkeellinen ja lääkkeetön) o erityisryhmien kivunhoito o potilaan oikeudet, hoitajan vastuut ja velvollisuudet

Prerequisites

Assessment criteria

hylätty-hyväksytty

Hyväksytysti suoritetut oppimisympäristön tehtävät. Ei lähiopetusta.

Course way of working and time table

Tentit ja tehtävät tulee olla suoritettuna ennen opintojakson päättymistä.

Learn-oppimisympäristö

Course info

16.1. – 25.6.2024. Ensimmäinen aloitus on 16.1.2024.Tämän jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson keskimääräinen suoritusaika on kaksi kuukautta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 28.5.2024.