Non-stop
Course name Expertise and Leadership
Course date 01.09.2024 - 31.07.2025
Institution Savonia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB, Business HUB
Teacher Virolainen Ilkka
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Master’s level

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 01.08.2024 - 15.07.2025
Course enrolment info

Expertise and Leadership

01.09.2024 - 31.07.2025

Course description

Opiskelija osaa tavoitteellisesti kehittää omaa asiantuntijuuttaan hyödyntäen uutta tietoa ja kokemuksellista oppimista, sekä huomioiden toimintaympäristössä ja työssä tapahtuvat muutokset. Hän osaa toiminnallaan tukea asiantuntijuuden jakamista työyhteisössä. Hän osaa toimia työyhteisön osaamisen kehittäjänä. Opiskelija ymmärtää lähijohtajan erilaiset roolit työyhteisöissä. Hän oppii tunnistamaan omat johtamisvalmiutensa. Hän osaa monipuolisesti arvioida omaa johtamisosaamistaan ja määritellä osaamisensa kehittämistarpeita.

Sisältö

  • Asiantuntijuuden kehittyminen ja jaettu asiantuntijuus
  • Osaamisen kehittäminen ja johtaminen
  • Johtaminen ja lähijohtajan osaaminen nykykäsitysten valossa
  • Lähijohtajan roolit työyhteisössä
  • Omien johtamisvalmiuksien tunnistaminen ja arviointi

Prerequisites

Ei vaadita edeltäviä opintoja.

Assessment criteria

Arviointiasteikko: 0 – 5

Opintojakso arvioidaan oppimistehtävien perusteella. Opintojakson tehtävien on oltava tehtynä/tentti suoritettuna viimeistään 31.7.2024.

Opintosuorituksia arvioidaan/merkitään opintorekisteriin kuukauden sisällä tehtävien palautuspäivistä. (Tehtävien palautuspäivät ovat: 13.11.2024, 15.12.2024, 3.2.2025, 17.3.2025, 15.5.2025 ja 31.7.2025). Mikäli opettajien lomat osuvat kuukauden sisälle tehtävien palautuspäivistä, tällöin tehtävien arviointiaika voi pitkittyä.

Course way of working and time table

100% verkko-opinnot (Moodle)

Opintojakson työmäärä on noin 135 tuntia itsenäistä opiskelua.

Opintojaksolla käytetään oppimateriaaleina esimerkiksi verkkoaineistoja, aiheeseen liittyviä artikkeleita, kirjoja. Oppimismateriaali ilmoitetaan kurssialustalla moodlessa kurssin alkaessa.

Course enrolment info

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.

Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa.

Sinulla täytyy olla suomalainen henkilötunnus, jotta voit ilmoittautua näihin opintoihin.