Non-stop
Course name Owner apartment trading
Course date 22.01.2024 - 31.08.2024
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field Business HUB
Teacher Xamk lehtori
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 06.11.2023 - 26.05.2024
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Owner apartment trading

22.01.2024 - 31.08.2024

Course description

Tavoitteet: Opiskelija osaa määritellä asuntokauppaa koskevat käsitteet. kykenee soveltamaan asuntokauppalain säännöksiä sekä uuden että käytetyn asunnon osalta. kykenee määrittelemään myyjälle ja ostajalle kuuluvat vastuut. tuntee myyjän virhevastuun. tuntee asuntokaupan asiakirjat. tuntee kaupasta aiheutuvat veroseuraamukset. osaa käyttää asunto-osakkeita vakuutena. osaa laatia asunto-osakekaupan sopimusehtoja. Sisältö: Opintojaksolla käsitellään seuraavat aihealueet: Asunto-osakkeen kauppaa koskevat yleiset säännökset Rakentamisvaiheen kauppa Varausmaksu, käsiraha ja vakiokorvaus Uuden asunnon kauppa Ostajan ja myyjän sekä kiinteistövälittäjän velvollisuudet Virhesäännökset Kaupan verotus Asunto-osakkeet vakuutena Kaupan asiakirjat Kauppakirjan laatiminen Omistuksen rekisteröinti

Prerequisites

Assessment criteria

Oppimistehtävät (30 – 50 kpl) käsittelevät kurssin eri aihealueita. Oppimistehtävät muodostuvat: kysymyksistä, oikeustapauksista ja kauppakirjan laadinnasta. Suoritustapa on tentti tai arvosteltava harjoitustyö. Arvosana määräytyy tentin/arvosteltavan harjoitustyön perusteella.

Arviointiasteikko: 1-5

Course way of working and time table

Opettajan laatima materiaali Oheislukemisto voi käyttää esim. Asunto- ja kiinteistöosakkeen kauppa ja omistaminen, Matti Kasso, Talentum 2014 (verkkokirja), Asuntokauppa, Tapio Nevala, Talentum Pro, 2016 (verkkokirja) Kiinteistönvälittäjän käsikirja, Tapio Nevala, Yrjö Tolvanen, Mauri Sirén, Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto ry, 2019, Uuden asunnon kauppa, Petri Keskitalo, Edilex 2009, Käytetyn asunnon kauppa, Petri Keskitalo, Edilex 2017, Virhevastuu asunnon ja asuinkiinteistön kaupassa, Mia Hoffrén, Talentum 2015 (verkkokirja) Kiinteistöjen ja huoneisto-osakkeiden verotus, Timo Räbinä, Janne Myllymäki, Talentum Pro 2016 (verkkokirja) Lainsäädäntö: Asuntokauppalaki (23.9.1994/843, muutoksineen) Tuloverolaki (30.12.1992/1535, muutoksineen) Varainsiirtoverolaki (29.11.1996/931)

Course info

Ensimmäinen aloitus on 22.1.2024. Tämän jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson (arvioitu) suoritusaika on 2 kuukautta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 26.5.2024.