Non-stop
Course name CAD3 - Surface Modeling and Parametric Modeling and Simulations
Course date 15.01.2024 - 31.12.2024
Institution Metropolia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 4 ECTS credit

Field Technology HUB
Teacher Tero Karttiala
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 11.12.2023 - 30.11.2024
Enrol

CAD3 - Surface Modeling and Parametric Modeling and Simulations

15.01.2024 - 31.12.2024

Course description

Opintojakson suoritettuasi osaat mallintaa 3D-konstruktioita ja luoda näistä kokoonpanoja. Osaat hyödyntää piirrepohjaisen 3D-mallinnusohjelman ominaisuuksia tehokkaasti ja ymmärrät mallintamisen logiikkaa.

Sisältö

  1. Pintamallit: Viivat ja piirteet pintamallien tekemisessä, viivojen analysointi, pintojen tekeminen ja muokkaaminen, pintamallien analysointi ja muokkaaminen.
  2. Parametrinen mallintaminen: Riippuvuuksien luominen sketch-tasolla, piirteiden riippuvuukisen luominen, konfiguroituvat mallit, parametrisen mallin luominen taulokkolaskentaohjelman avulla.
  3. Simulaatiot: 3D-mallin kinematiikkasimulaatiot, 3D-mallin fyysisten ominaisuuksien simulointi

Prerequisites

CAD2 – Piirrepohjainen mallintaminen tai vastaavat tiedot

Assessment criteria

Arviointikriteerit – tyydyttävä (1-2) Osaat tehdä yksinkertaisia pintamalleja. Ymmärrät parametrisoinnin periaatteet ja osaat tehdä yksinkertaisia parametrisointeja. Osaat tehdä kinematiikka simuloinnin yksinkertaisille mekanismeille.

Arviointikriteerit – hyvä (3-4) Osaat tehdä monipuolisia pintamalleja ja analysoida niiden ominaisuuksia. Osaat tehdä parametrisesti ohjautuvia 3D-malleja ja ymmärrät ja osaat hyödyntää ohjelmistojen ominaisuuksia. Osaat tehdä simulaatioita.

Arviointikriteerit – kiitettävä (5) Osaat tehdä ja analysoida monipuolisesti vaativia pintamalleja. Osaat tehdä monipuolisesti 3D-mallien ja kokoonpanojen parametrisoiteja. Osaat käyttää ohjelmistojen tarjoamia ominaisuuksia tehokkaasti hyödyksi parametristen mallien tekemisessä. Osaat tehdä vaativia simulaatioita.

Course way of working and time table

Opinnot suoritetaan kokonaisuudessaan verkossa Metropolian Moodle-oppimisympäristössä sekä tarvittaessa Zoom- tai Teams-alustojen kautta. Opinnot koostuvat opetusvideoista, kirjallisesta materiaalista ja harjoitustehtävistä. Voit suorittaa opintoja itsenäisesti omaan tahtiin opintojen aikataulun puitteissa. Opintojen aikana järjestetään opettajan pitämiä tukityöpajoja 2-3 viikon välein, poislukien loma-ajat.

Course info

Tarvitset opintojakson suoritukseen riittävän tasoisen tietokoneen ja verkkoyhteyden. Koulutusmateriaali on tehty SolidWorks -ohjelmalle, mutta voit tehdä harjoitustehtävät myös muilla CAD-ohjelmilla. Ajoneuvo- ja konetekniikan opiskelijat eivät voi korvata tutkintoon kuuluvia opintoja tällä opintojaksolla.