Summer
Course name Digital counselling in rehabilitation and social care
Course date 21.05.2024 - 31.07.2024
Institution Jyväskylä University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Liisa Mattila
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 18.03.2024 - 05.05.2024
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Digital counselling in rehabilitation and social care

21.05.2024 - 31.07.2024

Course description

Tavoite:

Digitaalisuuden myötä kuntoutuksen toimintaympäristöt ovat muuttuneet ja tulevat muuttumaan tulevina vuosina. Tämä muutos haastaa sekä kuntoutuksen ammattilaisten että kuntoutujien osaamisen siitä, miten toimitaan turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä ja yhteisöissä.

Opintojakson suoritettuasi osaat määritellä sosiaaliset digitaaliset verkostot asiakastyössä ja oman ammattialasi näkökulmasta sekä hyödyntää digitaalisen verkostotyön ympäristöjä ja työmenetelmiä työssäsi. Tiedät, kuinka voit arvioida ja edistää kuntoutujan taitoja ja tietoja toimia turvallisesti erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä. Tiedät kuinka ohjata kuntoutujaa toimimaan erilaisissa digitaalisissa palveluissa.

Sisältö:

Opintojaksolla tutustaan keskeisiin kuntoutus- ja sosiaalialan digitaalisiin toimintaympäristöihin ja palveluihin ja näiden muodostamiin verkostoihin. Opintojaksolla perehdytään kybermaailman turvallisuuteen ja opitaan, miten tietoturvaan ja kyberturvaan liittyviä asioita tulee huomioida sekä omassa toiminnassa että kuntoutujaa ohjatessa, eettisyys huomioiden. Digitaalisten palveluiden yhteydessä opitaan myös, miten saavutettavuutta ja käytettävyyttä voidaan arvioida pohdittaessa kuntoutujan tarpeisiin ja käyttökokemuksiin parhaiten soveltuvien ratkaisuiden käyttöönottoa.

Digitaalisissa ympäristöissä toimiviin vertaisalustoihin tutustutaan opintojakson aikana ja tarkastellaan ammattilaisen roolia kuntoutujan ohjaamisessa vertaistyöskentelyyn verkkoympäristössä. Opintojaksolla perehdytään digisyrjäytymiseen ilmiönä sekä tunnistetaan keinoja digisyrjäytymisen ennaltaehkäisyyn. Opintojaksolla tarkastellaan tekijöitä, jotka vaikuttavat asiakkaan mahdollisuuksiin ja edellytyksiin osallistua digitaalisesti toteutettuun palveluun tai ohjaustilanteeseen.

Assessment criteria

Hyväksytty / Hylätty

Course way of working and time table

Opintojakso toteutuu verkko-opiskeluna, joka sisältää ryhmän yhteisiä webinaareja, itsenäistä ja ryhmän yhteisten oppimis- ja harjoitustehtävien työstämistä sekä verkkomateriaaleihin tutustumista.

Yhdellä kerralla (4.6.2024 klo 12.00-14.45) on mahdollisuus osallistua opetukseen joko paikan päällä Jamk Dynamolla osoitteessa Piippukatu 2, Jyväskylä TAI verkon välityksellä. Digitaalisen ohjaustyön ja kuntoutuksen menetelmiin tutustumiselle Jamk RehaLabissa / webinaarissa on vaihtoehtona itsenäinen tehtävä.

Course info

Opintojakso sisältää aikataulutettuja webinaareja. Opintojakson koodi on SZXX2022-3018. Katso koodilla opintojakson webinaarien aikataulu osoitteesta https://lukkarit.peppi.jamk.fi.

Opintojakson suoritus muodostuu webinaareihin osallistumisesta, itsenäisten oppimistehtävien tekemisestä sekä vertaisarvioitavien harjoitustehtävien suorittamisesta. Aiheeseen perehtyminen ja osaaminen on mahdollista osoittaa korvaavalla tehtävällä enintään kahden opetuskerran osalta.

Opintojakson aikana reflektoit omaa oppimistasi oppimispäiväkirjan avulla. Opintojakson päätteeksi laadit päiväkirjastasi tiivistelmän ja arvioit, miten hyvin olet saavuttanut opintojakson tavoitteet. Oppimispäiväkirjan tiivistelmä huomiodaan arviointipäätöksessä.

Harjoitustehtävä ja vertaisarviointi arvioidaan erillisten arviointikriteerien mukaisesti asteikolla hyväksytty-hylätty.

 

Course additional info

Oppimateriaalina on ajankohtainen digitaalista ohjaustyötä kuntoutus- ja sosiaalialalla käsittelevä kirjallisuus. Materiaalit ovat saatavilla opintojakson Moodle oppimisympäristössä.