Non-stop | Full
Course name Digital communication in hospitality business
Course date 22.01.2024 - 31.08.2024
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Hospitality Management HUB
Teacher Xamk lehtori
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 06.11.2023 - 26.05.2024
Implementation plan

Digital communication in hospitality business

22.01.2024 - 31.08.2024

Course description

Tavoitteet: Osaat kuvata digitaalisen viestinnän roolin osana matkailu- ja ravitsemisalan viestintää. Osaat kuvata digitaalisen viestinnän mahdollisuuksia alan menestystekijänä. Osaat soveltaa digiviestintään liittyviä teorioita ja malleja viestinnän kehittämisessä. Osaat suunnitella, toteuttaa ja kehittää alan digiviestintää. Sisältö: Mitä digitaalisuus on osana matkailu- ja ravitsemisalan erilaista viestintää, sen suunnittelua, toteutusta ja arviointia? Miten digitaalinen viestintä voi parantaa alan palvelujen kilpailukykyä? Mitkä ovat keinot digitaalisen viestinnän suunnittelussa, toteuttamisessa ja kehittämisessä?

Prerequisites

Assessment criteria

Opiskelija suorittaa itsenäisesti erilaisia keskustelutehtäviä, jossa kommentoidaan ja analysoidaan muiden opiskelijoiden keskusteluja. Opintojaksolla on yksi laajempi oppimistehtävä, joka toteutetaan palveluliiketoiminnan parissa toimivalle yritykselle. Oppimistehtävän voi tehdä omalle työpaikalle, tai opiskelija voi etsiä mielenkiintoisen yrityksen, johon haluaa tutustua tarkemmin. Oppimistehtävän voi suorittaa myös täysin itsenäisesti esimerkiksi palveluliiketoimintayrityksen verkkosivustoihin tutustumalla. Tarkemmat ohjeet opintojakson Learn-alustalla. Opintojaksoon ei sisälly tenttiä. Arviointiasteikko: 1-5

Course way of working and time table

Opintojakso ei sisällä läsnäoloa vaativia verkkoluentoja tai ryhmätöitä. Opiskelija voi suorittaa opintojakson täysin omassa tahdissa opintojakson aikataulun puitteissa.

Course info

Ensimmäinen nonstop-aloitus on 22.1.2024. Tämän jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on kolme (3) kuukautta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 26.5.2024.

Course additional info

Opintojakson opiskelumateriaalin löydät opintojakson Learn- alustalta. Opiskelumateriaali on rakennettu opettajan luentotallenteiden sekä erilaisten verkkoaineistojen pohjalta. Mukana on myös tutkimusartikkeleita aiheesta. Opintojaksolla hyödynnetään seuraavaa kirjallisuutta: Juholin, E. 2022. Communicare! Ota viestinnän ilmiöt ja strategiat haltuun. (myös e-kirja)