Non-stop
Course name Ethics and business operations
Course date 08.01.2024 - 26.05.2024
Institution Seinäjoki University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field 4everyone HUB, Hospitality Management HUB, Technology HUB, Business HUB, Entrepreneurship HUB
Teacher Anmari Viljamaa
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 13.11.2023 - 30.04.2024
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Ethics and business operations

08.01.2024 - 26.05.2024

Course description

Opintojaksolla tarkastellaan etiikkaa ja sen soveltamista yritystoiminnassa. Sisältöalueita ovat mm.:

  • etiikan lähtökohdat
  • bisnesetiikan konteksti
  • moraalikoodit (rationaalinen egoismi)
  • eettinen herkkyys.

Tavoitteet:

  • Opiskelija tuntee etiikan perusteisiin liittyvät keskeiset käsitteet ja osaa soveltaa niitä.
  • Opiskelija osaa perustella eettisiä valintojaan.
  • Opiskelija osaa antaa esimerkkejä eettisistä ratkaisuista liiketoiminnan alalla ja kommentoida niitä.
  • Opiskelija kykenee itsenäisesti pohtimaan omaa moraalikoodiaan.

Prerequisites

Ei edellytä aiempia etiikan, filosofian tai liiketalouden opintoja.

Assessment criteria

Arviointi 1-5. Suoritukset arvioidaan noin kerran kuukaudessa, tarkka aikataulu ilmoitetaan osallistujille 8.1.2024.

Tyydyttävä (1-2): Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät. Opiskelija tunnistaa useimmat käsitellyt etiikkaan ja etiikan perusteisiin liittyvät käsitteet ja soveltaa niitä laaja-alaisesti. Opiskelija perustelee eettisiä ratkaisujaan selkeästi. Opiskelija antaa esimerkkejä eettisistä kysymyksistä ja kommentoi eettistä arvostelukykyä osoittaen tällaisia esimerkkejä. Opiskelijan tuotokset osoittavat kykyä oman moraalikoodin pohdintaan.

Hyvä (3-4): Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät perusteellisesti. Opiskelija tunnistaa lähes kaikki käsitellyt etiikkaan ja etiikan perusteisiin liittyvät käsitteet ja osoittaa hyvää kykyä soveltaa niitä. Opiskelija perustelee eettisiä ratkaisujaan selkeästi. Opiskelija antaa osuvia esimerkkejä eettisistä kysymyksistä ja kommentoi perustellen ja eettistä herkkyyttä osoittaen tällaisia esimerkkejä. Opiskelijan tuotokset osoittavat kykyä syvälliseen oman moraalikoodin pohdintaan.

Kiitettävä (5): Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät perusteellisesti. Opiskelija tunnistaa lähes kaikki käsitellyt etiikkaan ja etiikan perusteisiin liittyvät käsitteet ja osoittaa erinomaista kykyä soveltaa niitä. Opiskelija perustelee eettisiä ratkaisujaan selkeästi ja osuvasti. Opiskelija antaa hyvin perusteltuja esimerkkejä eettisistä kysymyksistä ja kommentoi perustellen ja eettistä herkkyyttä osoittaen tällaisia esimerkkejä. Opiskelijan tuotokset osoittavat kykyä syvälliseen ja kriittiseen oman moraalikoodin pohdintaan.

Course way of working and time table

Opintojakson voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulun mukaan. Opintojaksoon sisältyy luentovideoita, oppimista palvelevia lyhyitä monivalintatenttejä, keskustelutehtävä (vaihtoehtona live-keskustelu verkossa tai itsenäisesti oman aikataulun mukaan suoritetun keskustelun raportointi) sekä lopputehtävänä lyhyt sisältöä käytäntöön peilaava essee.

Course info

Vaaditaan toimiva verkkoyhteys. Verkkokeskusteluun livenä osallistuva tarvitsee webbikameran/headsetin.

Course additional info

Opintojakson toteutus perustuu suurelta osin kirjaan Woiceshyn, J. 2013. Tulos ja moraali: eettinen tie menestykseen. Kauppakamari. Kirjan luvut 1-10 ovat erittäin suositeltavaa mutta eivät välttämätöntä materiaalia opintojakson suorittamiseksi.

Course enrolment info

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 13.11.2023 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta. Huom. SeAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (10€/opintopiste). Maksullisena opintojaksolle ilmoittautumiseen on oma ilmoittautumislomake, joka julkaistaan 13.11.2023 tämän sivun yläosassa.

The courses are free of charge for degree students at universities of applied sciences and for Open Studies’ path students. Also students from schools of professional teacher education and exchange students may select courses and complete the courses free of charge. The enrollment period begins on 13th November at 8 am. See Enroll button in the beginning of this page. Notice! The degree students of SeAMK sign up through Peppi (https://peppi.seamk.fi).