Non-stop
Course name Basics of Facilitation
Course date 01.12.2023 - 30.06.2024
Institution Laurea University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 1 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Annukka Jussila
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 27.11.2023 - 19.05.2024
Implementation plan
Enrol

Basics of Facilitation

01.12.2023 - 30.06.2024

Course description

Opiskelija osaa: – nimetä yhteiskehittämisen kannalta tärkeät sidosryhmät – suunnitella yhteiskehittämisen työpajan fasilitointia – kuvata sidosryhmien osallistamisen yhteiskehittämiseen – käyttää erilaisia yhteiskehittämisen menetelmiä ja työkaluja

Assessment criteria

Hyväksytty/hylätty

Suoritusmerkintä kirjataan noin kahden viikon kuluessa suoritusmerkintäpyynnön tekemisestä.

Course way of working and time table

Opinto on suoritettavissa omatahtisesti mennessä. Suoritusmerkintä kirjataan noin kahden viikon kuluessa suoritusmerkintäpyynnön tekemisestä.

Täysin automatisoitu toteutus:

Opinto suoritetaan täysin itsenäisesti määräaikaan (30.6.2024 ) mennessä. Opinto edellyttää itseohjautuvuutta. Opinto ei sisällä yhteisiä tapaamisia eikä pari- tai ryhmätyöskentelyä. Opiskelet kokonaisuuden Canvasiin rakennetussa oppimisympäristössä, joka sisältää opiskelumateriaalin ja tehtävät. Tehtävistä ei anneta henkilökohtaista palautetta: palautteen anto perustuu tehtävien oikeellisuuden tarkistamiseen sekä mallivastausten jakamiseen tehtävän palautuksen jälkeen.