Fall
Course name Gerontological Nursing
Course date 30.09.2024 - 10.11.2024
Institution Lapland University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Anniina Tohmola
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Gerontological Nursing

30.09.2024 - 10.11.2024

Course description

Opintojakson osaamistavoitteet:

– Tunnistat ikääntymisen yksilöllisenä ja yhteiskunnallisena ilmiönä

– Tiedät tavallisimmat ikääntyneiden sairaudet ja niiden lääketieteellisen hoidon

– Osaat toteuttaa näyttöön perustuvaa ikääntyneiden hoitoa

– Osaat ikääntyneillä tyypillisten sairauksien lääkehoidon ja tunnistat ikääntymisen vaikutukset lääkehoitoon

– Osaat toteuttaa eettistä ikääntyneiden hoitoa

– Osaat toteuttaa moniammatillista ikääntyneiden hoitoa ja suunnitella palveluita

 

Opintojakson sisältö:

-Ikääntyminen yksilöllisenä ja yhteiskunnallisena ilmiönä

– Eettisyys gerontologisessa hoitotyössä

– Ikääntyneiden yleisimmät sairaudet ja niiden hoito

– Ikääntyneiden moniammatillinen hoito, palvelujärjestelmät ja palvelut

– Ikääntyneiden lääkehoito

– Elämän loppuvaiheen hoito

Prerequisites

Edeltävyysehtona on, että opiskelija on suorittanut perusopintoihin sisältyvän sisätautipotilaan opintojakson ennen gerontologisen hoitotyön opintojaksolle osallistumista.

Assessment criteria

0-5

Course way of working and time table

Opintojakson suoritus koostuu seuraavista tehtävistä (suositellaan tehtäväksi tässä järjestyksessä):

Perehtyminen ikääntymiseen yhteiskunnallisena ilmiönä -käsitekartta -> hyväksytty/täydennettävä Geriatrian kirjatentti – >hyväksytty/hylätty Reflektoivat esseet, 2 kpl -> hyväksytty/täydennettävä Verkkokurssit, 4 kpl -> suoritettu Kirjallinen tehtävä -> numeerinen arvio 0-5

Course info

30.9.2024 – 10.11.2024 itsenäisenä opiskeluna Moodle-alustalla

Course additional info

Ensisijaiset kirjat: Kelo, S., Launiemi, H., Takaluoma, M. & Tiittanen, H. Ikääntynyt ihminen ja hoitotyö. SanomaPro. (saatavana myös e-kirjana); Haavisto, M., Kokko, K., Mäkimartti, P. & Pikkarainen, L. (toim.) Vanhuksen hoidon hyvät käytännöt;   Heikkinen, E., Jyrkämä, J. & Rantanen, T. Gerontologia. Duodecim. (saatavana myös e-kirjana); Tilvis, R., Pitkälä, K., Strandberg, T., Sulkava, R. & Viitanen, M. Geriatria. Duodecim. (saatavana myös e-kirjana) Lisäksi ajankohtaiset suositukset, lait ym. verkkomateriaali

Course enrolment info

Maksuttomat Campusonline-opinnot on tarkoitettu vain​ ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille (AMK/YAMK), vaihto-opiskelijoille ja avoimen amk:n polkuopiskelijoille. Ilmoittautumisessa tulee käyttää oman kotikorkeakoulun sähköpostia, jota opiskelija käyttää HAKA-tunnistautumiseen. Tällä varmennetaan voimassa oleva opiskeluoikeus ja opiskelija kirjautuu opinnoille Lapin AMKin Moodleen HAKA-tunnistautumisen kautta. Ilmoittautumisesi hylätään, eikä opinto-oikeutta myönnetä, jos et ole oikeutettu maksuttomiin CampusOnline-opintoihin.

Jos ilmoittautumissivu ei avaudu, päivitä sivu. Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi. Ilmoittautumisen peruminen tapahtuu vahvistusviestissä olevan peruutuslinkin kautta.

Lapin AMKin tutkinto-opiskelijat ja Lapin AMKin avoimen polkuopiskelijat ilmoittautuvat Lapin AMKin tarjoamiin Campusonline-opintoihin oman Peppi- järjestelmän kautta.​