Non-stop
Course name Hop On – Refresh Your English
Course date 01.09.2024 - 31.07.2025
Institution Savonia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 2 ECTS credit

Field 4everyone HUB, Languages and Communication HUB
Teacher Kovacs Sandor
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 01.08.2024 - 15.07.2025
Course enrolment info

Hop On – Refresh Your English

01.09.2024 - 31.07.2025

Course description

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan. Kyseessä on NonStop-opintojakso Moodle-oppimisympäristössä. Opintojakson vastaa 54 tuntia opiskelijan työtä.

Tavoite

  • Kertaat englannin kielen sanastoa ja keskeisiä rakenteita itsenäisesti ja pystyt kommunikoimaan ymmärrettävästi jokapäiväisissä viestintätilanteissa.
  • Osaat englannin kielen keskeiset rakenteet ja yleiskielen perussanaston.
  • Kykenet kirjoittamaan lyhyitä tekstejä englanniksi.
  • Kehität osaamistasi siten, että pystyt osallistumaan oman tutkinto-ohjelmasi englannin kielen opintoihin.

Assessment criteria

Arviointiasteikko: Hyväksytty – Hylätty

Hyväksytyn suorituksen edellytyksenä on, että opintojakson tehtävistä ja tentistä on saatu hyväksytty tulos annetussa aikataulussa.

Course way of working and time table

100% verkko-opinnot (Edunia)

Opintojakso tulisi suorittaa ennen opiskelijan oman tutkinto-ohjelman pakollisia englannin opintoja.

Opintojakso on tarkoitettu opiskelijoille, jotka tarvitsevat kertausta ja tukea englannin kielen opintoihin. Opiskelun lähtökohtana on peruskoulussa ja lukiossa/ammatillisessa oppilaitoksessa hankittu englannin kielen taito.

Opintojakson voi opiskella itsenäisesti omaan tahtiin toteutusaikana 1.9.2024 – 31.7.2025 Opiskelu sisältää harjoitustehtäviä ja verkkotentin.

 

Course enrolment info

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.

Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 30 euroa.

Sinulla täytyy olla suomalainen henkilötunnus, jotta voit ilmoittautua näihin opintoihin.