Summer
Course name Age Friendly Business
Course date 03.06.2024 - 31.07.2024
Institution Karelia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Teacher Noora Silvennoinen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Master’s level

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 11.03.2024 - 19.05.2024
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Age Friendly Business

03.06.2024 - 31.07.2024

Course description

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • Tuntee ikäystävällisen yrityksen kriteerit
  • Soveltaa ikäystävällisen yrityksen kriteerejä oman yrityksensä/työpaikkansa ikäystävällisyyden kehittämisessä
  • Tunnistaa ikääntyneiden asiakkaiden tarpeita yrityksen kehittämisen perustana
  • Ymmärtää asiakaskokemuksen merkityksen oman yrityksensä/työpaikkansa ikäystävällisyyden kehittämiselle
  • Ymmärtää palvelumuotoilun lähtökohdat

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan ikääntyvien asiakkaiden tarpeisiin, ikäystävällisyyteen, ikäystävällisen yrityksen kriteerit ja sovelletaan näitä oman yrityksen/työpaikan kehittämiseen. Opiskelija määrittelee ja työstää oman yrityksen/työpaikan tai valitsemansa yrityksen kehittymiskohteita ikäyställisyyteen asiakaskokemuksen kautta.

  • Ikääntyvien asiakkaiden tarpeet yrityksen kehittämisen perustana
  • Ikäystävällisyys
  • Ikäystävällisen yrityksen kriteerit
  • Ikäystävällisen yrityksen kriteerien soveltaminen oman yrityksen/työpaikan ikäystävällisyyden kehittämisessä
  • Asiakaskokemuksen merkitys ikäystävällisyyden kehittämiselle sekä palvelumuotoilun rooli kehittämisessä

Assessment criteria

Arviointi hyväksytty/hylätty

Course way of working and time table

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Opintojakso on 5 op = 135 h opiskelijan työtä (materiaaliin tutustuminen = 95 h, itsearviointi = 4 h, oppimistehtävät = 36 h)

Course info

Tarvittavat materiaalit ovat saatavilla opintojakson oppimisalustalla- vaihtoehtoisia ja lisämateriaaleja saatavilla yleisesti kirjastoista. Lopputehtävän suorittamiseen tarvitset yrityksen, jonka ikäystävällisyyttä voit arvioida ja tehdä suunnitelman yrityksen kehittämiseen. Voit tehdä tehtävän yrityksessäsi, työpaikallesi tai tietämääsi yritykseen. Jos mahdollista kehittämisestä tehdään kokeilu, jossa pääset soveltamaan oppimaasi.

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.