Spring
Course name Infection Control in Home Care
Course date 08.01.2024 - 26.05.2024
Institution Karelia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 2 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Satu Martiskainen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 20.11.2023 - 21.04.2024
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Infection Control in Home Care

08.01.2024 - 26.05.2024

Course description

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuasi

  • Ymmärrät infektioiden ehkäisyn ja torjunnan merkityksen hoitotyössä
  • Tiedät, kuinka hoitoon liittyviä infektioita voidaan ehkäistä kotihoidossa
  • Tunnet yleisimpiä taudinaiheuttajia ja niiden tartuntatapoja
  • Tunnet tavallisimmat mikrobiologiset näytteet ja ymmärrät näytteenoton periaatteet
  • Tiedät aseptisen toimintatavan merkityksen kotihoidossa

Sisältö

  • Infektioiden torjuntaa koskeva lainsäädäntö ja torjuntatyön organisointi
  • Yleisimmät infektioita aiheuttavat mikrobit, niiden tartuntareitit ja tartuntaherkkyys
  • Hoitoon liittyvät infektiot
  • Infektioiden ehkäisyn ja torjunnan periaatteet kotihoidossa
  • Yleisimpien mikrobiologisten näytteiden ottamisen periaatteet

Assessment criteria

Hyväksyttyyn arvosanaan vaaditaan hyväksytty suoritus kaikista oppimistehtävistä sekä lopputentistä. Hyväksytyn suorituksen raja on 80 % vastauksista oikein lopputentissä. Lopputenttiä voi yrittää 3 kertaa.

Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty

Course way of working and time table

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.