Non-stop
Course name Information Law, 3 Cr
Course date 28.08.2023 - 20.05.2024
Institution Jyväskylä University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field Business HUB
Teacher Hannu Juntunen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 02.08.2023 - 05.04.2024
OPEN UAS Enrolment

Information Law, 3 Cr

28.08.2023 - 20.05.2024

Course description

Opintojakson suoritettuasi tunnet omassa työssäsi tietosuojaan liittyvät pelisäännöt sekä tarvittaessa pystyt opastamaan muitakin työyhteisössä ottamaan huomioon yksityisyyden suojaan liittyvät seikat.

Tunnet yksityisyyden suojaa, sähköistä asiointia ja tekijänoikeuksia säätelevän lainsäädännön ja ohjeistukset. Tunnet yksityisyyden suojaa, sähköistä asiointia ja tekijänoikeutta koskevat peruskäsitteet. Osaat hakea informaatio-oikeuteen liittyvää normistoa. Ymmärrät erilaisia riskejä yksityisyyden suojaan liittyen.Ymmärrät tietosuoja-, tietoturva- ja tekijänoikeusongelmia.

Sisällöt:

Yksityisyyden suoja työsuhteessa ja henkilötietojen suoja Tietoturvallisuus Tekijänoikeus OIkeuskäytäntö

Course way of working and time table

Opintojakso toteutetaan nonstop -toteutuksena. Opiskelu toteutuu kaikilta osin verkkoympäristössä, annettujen toimeksiantojen mukaan edeten itsenäisenä työskentelynä oman aikataulun mukaisesti.

Course info

Kirjallisuus:

Aiheeseen liittyvä lainsäädäntö, Suositeltavat verkkokirjat ovat Viestintä- ja informaatio-oikeuden perusteet; Neuvonen, Riku. 2019. Yksityisyyden suoja Suomessa; Neuvonen, Riku. 2014. Verkkoaineistoa. Yksityisyyden suoja työsuhteessa; Nyyssölä, Mikko. 2014. verkkoaineistoa. Arjen tietoturva: vikit & ratkaisut; Järvinen, Petteri. 2012. Tekijänoikeus; Harenko, Kristiina – Niiranen, Valtteri – Tarkela, Pekka. 2016. verkkojulkaisu