Summer
Course name Introduction to Programming: Java
Course date 01.05.2024 - 31.08.2024
Institution Tampere University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Erkki Hietalahti
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.03.2024 - 17.06.2024
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Introduction to Programming: Java

01.05.2024 - 31.08.2024

Course description

Java-ohjelmoinnin perusteet vasta-alkajille alasta riippumatta

Tavoitteet

  • Opiskelija osaa tulkita valmista ohjelmakoodia.
  • Opiskelija osaa kääntää ja ajaa sovelluksen.
  • Opiskelija osaa luoda sovelluksia käyttäen ohjausrakenteita, muuttujia ja taulukoita.
  • Opiskelija osaa rakentaa yksinkertaisia sovelluksia.

Sisältö

  • Miten tietokonesovelluksia ohjelmoidaan?
  • Miten sovelluksia käännetään ja ajetaan?
  • Miten kirjoitetaan pienimuotoinen sovellus?

Opintojakso toteutetaan käyttäen Java-ohjelmointikieltä ja -välineitä.

Course way of working and time table

Opetus koostuu verkko-oppimisympäristöissä tapahtuvasta opetuksesta ja ohjauksesta sekä opiskelijan tai ryhmän opiskelusta itsenäisesti. Osa verkossa tapahtuvasta etäopetuksesta toteutetaan ennakkoon ilmoitetun aikataulun mukaan.

Course enrolment info

Useissa AMKeissa tutkinto-opiskelijat pystyvät ilmoittautumaan tälle TAMKin opintojaksolle suoraan oman kotikorkeakoulun Pepistä hakemalla Tampereen ammattikorkeakoulun ristiinopiskelun tarjontaa. Se on opiskelijalle kätevämpi tapa ilmoittautua kuin campusonline.fi-portaalin verkkolomakkeet. Ethän kuitenkaan koskaan ilmoittaudu kahta kautta samalle kurssille!

  • Opintojaksolle hyväksytään opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä.
  • Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta.
  • TAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat TAMKin opintojaksoille Pakin kautta.