Non-stop
Course name User Centered Welfare Technology
Course date 01.09.2023 - 31.05.2024
Institution Tampere University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field Humanities and Education HUB, Health and Wellbeing HUB, Business HUB, Entrepreneurship HUB
Teacher Lauri Korjus
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 01.08.2023 - 31.03.2024
Implementation plan
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

User Centered Welfare Technology

01.09.2023 - 31.05.2024

Course description

Tavoitteet

Opiskelija

 • osaa kuvata ja arvioida hyvinvointi- ja terveysteknologian mahdollisuuksia hyvinvoinnin ylläpitämisessä ja terveyden edistämisessä.
 • osaa selvittää erilaisten käyttäjäryhmien tarpeita ja käyttökokemuksia erilaisille hyvinvointi- ja terveysteknologisille ratkaisuille.
 • tietää menetelmiä, joilla kehitetään erilaisten käyttäjäryhmien tarpeisiin hyvinvointi- ja terveysteknologioita.
 • tietää eettisyyden periaatteet hyvinvointi- ja terveysteknologioiden käyttäjäkontekstissa.
 • tietää ja ymmärtää tietosuojan merkityksen hyvinvointi- ja terveysteknologioiden käyttäjäkontekstissa.

Sisältö

 • hyvinvoinnin ylläpitäminen ja terveyden edistäminen käsitteinä
 • hyvinvointi- ja terveysteknologioiden keskeiset käsitteet ja sisällöt
 • teknologioiden hyödyntämisen mahdollisuudet hyvinvoinnin ylläpitämisessä ja terveyden edistämisessä
 • käyttäjäkeskeisen suunnittelun keskeiset sisällöt ja käsitteet
 • menetelmiä käyttäjien tarpeiden selvittämiseksi
 • menetelmiä tarve- ja käyttäjälähtöisten teknologioiden yhteiskehittelyyn
 • eettisyys ja tietosuoja hyvinvointi- ja terveysteknologian käyttäjäkontekstissa

Assessment criteria

Arviointi asteikolla 0 – 5

tyydyttävä (1-2) 

Opiskelija
 • osaa kuvata ja selittää hyvinvointi- ja terveysteknologioiden sekä käyttäjäkeskeisen suunnittelun keskeiset käsitteet, sisällöt ja menetelmät
 • osaa kuvailla menetelmiä käyttäjien tarpeiden selvittämiseksi ja tarve- ja käyttäjälähtöisten teknologioiden yhteiskehittelyyn ja on kokeillut joitakin näistä
 • ei ole aktiivinen keskustelija eettisistä ja tietosuoja-asioista hyvinvointi- ja terveysteknologian kontekstissa

hyvä (3-4) 

Opiskelija
 • osaa käyttää hyvinvointi- ja terveysteknologioiden sekä käyttäjäkeskeisen suunnittelun keskeisiä käsitteitä oikein ja valita menetelmiä kehitysprosessin tilanteisiin
 • osaa käyttää menetelmiä käyttäjien tarpeiden selvittämisessä ja teknologioiden yhteiskehittelyssä
 • osallistuu keskusteluun eettisistä ja tietosuoja-asioista hyvinvointi- ja terveysteknologian kontekstissa

kiitettävä (5) 

Opiskelija
 • osaa soveltaa ja yhdistää menetelmiä käyttäjien tarpeiden selvittämiseksi ja tarve- ja käyttäjälähtöisten teknologioiden yhteiskehittelyssä
 • osaa analysoida ja dokumentoida sekä arvioida kriittisesti tutkimustuloksia
 • osaa osallistua rakentavasti keskusteluun eettisistä ja tietosuoja-asioista hyvinvointi- ja terveysteknologian kontekstissa ja perustella esittämänsä näkökulmat

Course way of working and time table

Itsenäisesti toteutettava non-stop verkkokurssi. Kurssi sisältää itsenäisiä luku- ja kirjoitustehtäviä sekä lopputentin Moodlessa. Kurssi on jaettu moduuleihin. Kaikkine moduulien hyväksytty suorittaminen edellytys kurssin suorittamiseksi.

Materiaalina Moodle-artikkelit ja muu kurssialustalla esitetty materiaali.

Numeraalisesti arvioitava tentti, jossa kaksi suoritusmahdollisuutta. Sisällön jaksotus
 1. Kurssimateriaaleihin perehtyminen ja itsenäisten tehtävien suoritus
 2. Moduulien 1-6 itsenäinen suorittaminen
 3. Lopputentti
 4. Kurssipalaute

Course enrolment info

 • Opintojaksolle hyväksytään opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä.
 • Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta.
 • TAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat TAMKin opintojaksoille Pakin kautta.

 

TUTKINTO-OPISKELIJOIDEN KIINTIÖ TOTEUTUKSELLA ON TÄYNNÄ.