Non-stop
Course name Sustainable and renewable tourism
Course date 01.02.2024 - 31.07.2024
Institution Savonia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB, Hospitality Management HUB
Teacher Haapakoski Markku
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Master’s level

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 01.11.2023 - 15.07.2024
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Sustainable and renewable tourism

01.02.2024 - 31.07.2024

Course description

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa arvioida kestävän ja vastuullisen toiminnan merkityksen matkailutoimialalla sekä osaa arvioida ja analysoida ympäristötyökalujen ja liiketoiminnan yhteyttä. Opiskelija osaa soveltaa ja anlysoida ympäristötyökaluja liiketoiminnan kehittämisessä ja osaa hyödyntää uudistuvan matkailun luomia liiketoimintamahdollisuuksia sekä osaa luoda uutta liiketoimintaa kestävän kehityksen teknologioita hyödyntäen.

Sisältö

Kestävät toimintatavat matkailualueella ja matkailuyrityksissä, resurssiviisaat valinnat (työkalut ja menetelmät) matkailussa. Miten matkailu sopeutuu, varautuu ja hyödyntää ilmastonmuutoksen, kuten uudet tuotteet, palvelut, kohderyhmät ja liiketoimintakonseptit tulevaisuudessa. Matkailualan kannattava ja kilpailukykyinen liiketoiminta tulevaisuudessa ja teknologian mahdollisuuksien hyödyntäminen uudistuvassa matkailussa.

Prerequisites

Tämä opintojakso on ainoastaan yamk-opiskelijoille.

Assessment criteria

Arviointiasteikko: 0 – 5

Opintojakso on avoinna 1.2. – 31.7.2024. Opintojakson suorittamiseksi vaadittavat tehtävät voi palauttaa milloin tahansa opintojaksolla olevaan palautuskansioon. Opintojakson osatehtävät ja kokoava oppimistehtävä arvioidaan yhtenä kokonaisuutena sen jälkeen, kun kaikki tehtävät on palautettu alla ilmoitettuun palautuspäivään mennessä. Tehtävät arvioidaan kuukauden kuluessa palautuspäivän jälkeen.

Palautuspäivät ovat 30.4. ja 31.7.

Course way of working and time table

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Itsenäinen opiskelu Moodlessa 135 h.

Course enrolment info

Tämä opintojakso on ainoastaan yamk-opiskelijoille.

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.

Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa.