Spring
Course name Sustainable development, own sustainable well-being and expertise
Course date 18.03.2024 - 03.06.2024
Institution Metropolia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Teija Rautiola
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 23.11.2023 - 10.03.2024
Implementation plan
Enrol

Sustainable development, own sustainable well-being and expertise

18.03.2024 - 03.06.2024

Course description

Tavoitteet:

Suoritettuaan verkko-opintojakson opiskelija:

  • Tietää hyvin kestävän kehityksen päätavoitteet ja strategiat.
  • Tunnistaa oman kestävän kehityksen arvomaailman ja motivoituu tukemaan vihreän siirtymän vastuullista toimintaa omilla arkipäivän valinnoilla.
  • Motivoituu edistämään omaa kestävää hyvinvointiaan ja levittämään tietoa sekä myönteistä asennetta lähiverkostoihin.
  • Tietää kestävän työn ja johtajuuden piirteet ja osaa edistää niitä omassa työtoiminnassaan.
  • Osaa ylläpitää ja motivoituu levittämään työhyvinvointia tukevaa eettistä asiantuntijuutta omassa toiminnassaan.

Sisältö:

Opintojakson sisällöt

  • Kestävän kehityksen päästrategiat Suomessa (1 op).
  • Ekologiset arvot, asenne ja suuntautuneisuus (1 op).
  • Elämänkaaren pituinen aivoterveyden edistäminen, heräte oman hyvinvoinnin ylläpitoon (1 op).
  • Kestävä työ, – hyvinvointi, kestävä johtajuus (1op).
  • Eettisyys kestävässä asiantuntijuudessa (1op).

 

Assessment criteria

Hyväksytty/hylätty. Kaikkien osa-alueiden tehtävät on suoritettu määräajassa ja tehtävänantojen mukaisesti.

Course way of working and time table

Teema 1 : Kestävä kehitys kaikkien vastuulla (1op.) 18.3 – 31.3. Teema 2: Oma hyvinvointi ja kestävät elämäntavat (1op.) 1.4-14.4. Teema 3: Elämän-mittainen aivoterveys (1op.) 15.4-28.4. Teema 4: Kestävä työ, -hyvinvointi ja kestävä johtaminen (1op.) 29.4- 14.5. Teema 5: Eettisyys kestävässä asiantuntijuudessa (1op.) 15.5- 3.6.