Non-stop
Course name The Basics of Circular Economy
Course date 15.01.2024 - 06.12.2024
Institution Lapland University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Kantanen Mari-Selina
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

The Basics of Circular Economy

15.01.2024 - 06.12.2024

Course description

Tavoitteet:

Tavoitteena on perehtyä kiertotalouteen ja sen periaatteisiin ajankohtaisten, aiheeseen liittyvien annettujen materiaalien kautta. Opintojakson suoritukseen kuuluu Moodle-oppimisympäristössä annettuihin materiaaleihin perehtyminen sekä tehtävien suoritus, jonka kautta opiskelija pystyy arvioimaan osaamisensa kehittymistä. Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on hallussa kiertotalouden perusperiaatteet, kiertotalouden mukaiset liiketoimintamallit sekä pohjatason tietoa, miten kiertotalous on kytkeytynyt eri alojen toimintaan (mm. teollisuus, matkailu ja rakentaminen).

Sisältö:

Kiertotalouden käsitteet, kestävä kehitys, kiertotalouden liiketoimintamallit ja kiertotalouden kytkeytyminen osaksi eri alojen toimintaa.

Assessment criteria

Hyväksytty/hylätty. Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää 80% oikeita vastauksia osiokohtaisista testeistä sekä lopputestistä.

 

Course way of working and time table

Itsenäinen työskentely: Moodle-oppimisympäristössä annettuihin materiaaleihin perehtyminen, tehtävien ja tentin suorittaminen.

Oppimisympäristön tehtävät ja materiaaliin pohjautuva tentti

Course info

Opintojaksolle ilmoittautuneet opiskelijat kirjataan kerran viikossa Peppi-järjestelmään. Opiskelija siirtyy Pepistä opintojakson Moodle-ympäristöön, mikäli siirtymistä ei tapahdu viikon sisällä, opiskelija voi olla yhteydessä opintojakson opettajiin.

Course additional info

Opintojakso soveltuu suoritettavaksi kaikkien alojen opiskelijoille. Yritysrajapintaan kytketyt case-esimerkit kohdentuvat tekniikan, rakentamisen ja matkailun aloille.

Course enrolment info

Opintojaksolle on jatkuva ilmoittautuminen. Noin viikko ilmoittautumisen jälkeen opiskelija viedään Lapin AMKin järjestelmään ja opiskelija pääsee suorittamaan kurssia.

Maksuttomat Campusonline-opinnot on tarkoitettu vain​ ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille (AMK/YAMK), vaihto-opiskelijoille ja avoimen amk:n polkuopiskelijoille. Ilmoittautumisessa tulee käyttää oman kotikorkeakoulun sähköpostia, jota opiskelija käyttää HAKA-tunnistautumiseen. Tällä varmennetaan voimassa oleva opiskeluoikeus ja opiskelija kirjautuu opinnoille Lapin AMKin Moodleen HAKA-tunnistautumisen kautta. Ilmoittautumisesi hylätään, eikä opinto-oikeutta myönnetä, jos et ole oikeutettu maksuttomiin CampusOnline-opintoihin.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen. Maksulliselle opintojaksolle ilmoittaudutaan linkistä ”AVOIN AMK ilmoittautuminen” sivun yläosassa.

Jos ilmoittautumissivu ei avaudu, päivitä sivu. Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi. Ilmoittautumisen peruminen tapahtuu vahvistusviestissä olevan peruutuslinkin kautta.

Lapin AMKin tutkinto-opiskelijat ja Lapin AMKin avoimen polkuopiskelijat ilmoittautuvat Lapin AMKin tarjoamiin Campusonline-opintoihin oman Peppi- järjestelmän kautta.​

Lisätietoja: campusonline@lapinamk.fi