Non-stop
Course name Property business
Course date 22.01.2024 - 31.08.2024
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field Business HUB
Teacher Xamk lehtori
Email
Available for open UAS For Free
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 06.11.2023 - 26.05.2024
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Property business

22.01.2024 - 31.08.2024

Course description

Tavoitteet: Opiskelija osaa määritellä kiinteistöä ja kiinteistökauppaa koskevat käsitteet. kykenee määrittelemään myyjälle ja ostajalle kuuluvat velvoitteet ja vastuut. tuntee myyjän virhevastuun. tuntee kaupasta aiheutuvat veroseuraamukset. osaa käyttää kiinteistöä velan vakuutena. osaa laatia kiinteistökaupan sopimusehtoja. Tuntee lainhuudattamista ja erityistä oikeutta koskevan keskeisen sääntelyn. Sisältö: Opintojaksolla käsitellään seuraavat aihealueet: Kiinteistön käsite Kiinteistötietojärjestelmä ja omistuksen kirjaaminen Kiinteistösaannot Erityinen oikeus Rasitteet Lohkominen Kiinteistö vakuutena Maanvuokra Kiinteistön ja vuokraoikeuden kauppa Virhevastuu kiinteistökaupassa Kauppakirjan laatiminen.

Prerequisites

Assessment criteria

Oppimistehtävät (30 – 50 kpl) käsittelevät kurssin eri aihealueita Oppimistehtävät muodostuvat: kysymyksistä, oikeustapauksista ja kauppakirjan laadinnasta. Suoritustapa on tentti tai arvosteltava harjoitustyö Opintojakson arvosana määräytyy tentin/arvosteltavan harjoitustyön perusteella.

 

Course way of working and time table

Opettajan laatima materiaali Oheislukemisto voi käyttää esim. Maakaari, Jokela Marjut – Kartio Leena – Ojanen Ilmari, Talentum 2016 (verkkokirja). Kiinteistön kauppa ja omistaminen, Matti Kasso, Talentum 2014 (verkkokirja). Kiinteistönvälittäjän käsikirja, Tapio Nevala, Yrjö Tolvanen, Mauri Sirén, Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto ry, 2019, Vastuun rajat kiinteistön kaupassa, Pirkko Heikkinen, Alma, 2018 (verkkokirja) Kiinteistöjen ja huoneisto-osakkeiden verotus, Timo Räbinä, Janne Myllymäki, Talentum Pro 2016 (verkkokirja) Lainsäädäntö: Maakaari (12.4.1995/540, muutoksineen) Tuloverolaki (30.12.1992/1535, muutoksineen) Varainsiirtoverolaki (29.11.1996/931, muutoksineen)

Arviointiasteikko: 1-5

Course info

Ensimmäinen aloitus on 22.1.2024.Tämän jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson (arvioitu) suoritusaika on kaksi (2) kuukautta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 26.5.2024.