Non-stop
Course name Written Finnish, level B2
Course date 16.09.2024 - 31.07.2025
Institution Savonia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB, Languages and Communication HUB
Teacher Länsivuori Marjo
Email
Available for open UAS For Free
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 01.08.2024 - 30.06.2025
Implementation plan
Course enrolment info

Written Finnish, level B2

16.09.2024 - 31.07.2025

Course description

Nämä opinnot suoritettuasi osaat

 • viestiä kirjallisesti oman alan ja työelämän viestintätilanteissa.
 • hankkia ja välittää tietoa kirjallisesti suomen kielellä.
 • kuvata, selittää ja määritellä oman alan ilmiöitä.
 • ilmaista ja perustella mielipiteitä ja käsityksiä omalta alalta.
 • referoida ja viitata tietolähteisiin.
 • kehittää kielitaitoa itsenäisesti.
 • käyttää keskitason kielioppia: lauseenvastikkeet, partisiipit ja infinitiivit tekstissä, sivulauseet sekä harvinaiset sijamuodot eli komitatiivi, instruktiivi ja abessiivi.

Sisältö

 • kirjoittamistaidot
 • tekstinymmärrystaidot
 • opiskelijan oman alan tekstit, kielenkäyttötilanteet ja sanasto
 • korkeakouluopintojen ja työelämän kieli
 • keskitason (YKI 4, B2-taso) kielioppi

Prerequisites

Kurssi on maahanmuuttajille ja ruotsia äidinkielenä puhuville, joilla on jo noin B1-tason kielitaito suomen kielessä. Huom! Kurssia ei voi suorittaa, jos oma äidinkieli on suomi. Opetuskieli on suomi.

Assessment criteria

Arviointiasteikko: 0 – 5

Opintojakso arvioidaan kurssin tehtävien ja kokeiden perusteella. Arvosana 5 on paras ja arvosana 0 on hylätty.

Todistusta ei voi rinnastaa yleiseen kielitestitulokseen (YKI). Todistus ei ole sama kuin YKI-todistus.

Course way of working and time table

100% verkko-opinnot (Edunia ja Zoom)

Kurssi on nonstop-verkkokurssi, jolla opiskellaan itsenäisesti. Opintojakson työmäärä on noin 135 h. Kurssin suoritusaika on henkilökohtainen. Opintojakso alkaa 16.9.2024 ja päättyy 31.7.2025.

Opintojaksolla opiskellaan verkossa Edunia-oppimisympäristössä. Opiskelija opiskelee itsenäisesti ja tekee kurssin tehtäviä. Tehtävien avulla harjoitellaan mm. kielioppia, sanastoa sekä tekstien ymmärtämistä taitotasolla B2.

Aloitustapaaminen on Zoomissa 20.9.2024 klo 12.

Course additional info

Kohderyhmä

Suomen kielen oppijat, joilla on B1-tason osaaminen suomen kielessä: kurssi on vain maahanmuuttajille ja ruotsia äidinkielenään puhuville.

Kurssia ei voi suorittaa, jos oma äidinkieli on suomi.

Course enrolment info

Opinnot ovat maksuttomia kaikille osallistujille.

Sinulla täytyy olla suomalainen henkilötunnus, jotta voit ilmoittautua näihin opintoihin.