Non-stop
Course name Surgery and Anesthesiology
Course date 01.06.2024 - 31.12.2024
Institution Laurea University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 2 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Jennymaria Hasselberg
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 20.05.2024 - 24.11.2024
Implementation plan
Enrol
Course enrolment info

Surgery and Anesthesiology

01.06.2024 - 31.12.2024

Course description

Opiskelija osaa

 • keskeisimmät kirurgiset sairaudet ja kirurgisesti hoidettavat vammat
 • kuvata esitietojen merkityksen potilaan leikkauskelpoisuuden arvioinnissa
 • seurata aktiivisesti kirurgisen potilaan oireita ja tilaa lääketieteellisen tiedon avulla
 • kirurgian yleisimmät tutkimus-, seuranta- ja hoitomenetelmät
 • kuvata kirurgisen potilaan lääkehoidon erityispiirteet
 • kuvata anestesiologian osa-alueet
 • kuvata eri anestesiamuodot
 • tunnistaa anestesioissa käytettävät keskeisimmät lääkkeet

Assessment criteria

 • Opinnot arvioidaan arvosanalla hyväksytty/hylätty.
 • Testaa tietosi -osioista tulee saada 60 % pisteistä oikein kustakin, jotta testi on hyväksytty.
 • Verkkokurssin lopuksi on lopputentti, jonka voit tehdä oman aikataulusi mukaan viimeistään 31.12.2024. Sinulla on mahdollisuus tehdä lopputentti kolme (3) kertaa. Hyväksyttyyn suoritukseen tulee saada vähintään 60 % vastauksista oikein.

Course way of working and time table

 • MOOCin voi suorittaa omassa tahdissa, mutta kaikki tehtävät on suoritettava hyväksytysti oppimisympäristössä opinnon päättymispäivään 31.12.2024 mennessä. 
 • Suoritukset merkitään Laurean rekisteriin parin viikon sisällä suoritusmerkinnän pyynnöstä. 
 • Kesälomakaudella heinäkuussa ja vuodenvaihteen lomien aikana ei kirjata arviointeja. Lukukauden loppuun mennessä tehdyt suoritukset kirjataan kuluneelle lukukaudelle, 31.12. mennessä tehdyt syyslukukaudelle ja 31.7. mennessä tehdyt kevätlukukaudelle.

Course info

 • Oppimistehtäviin liittyvä aineisto on sähköisenä ja linkitettynä tehtävänantoihin.
 • Osa aineistosta on lisenssoituja (esim. Duodecimin Terveysportin digikirjat, Sanoma Pron animaatiot / hankittuina Laureassa). Jos nämä aineistot eivät ole omassa ammattikorkeakoulussasi käytössä, Duodecimin kirjoja löytyy printtiversioina ja animaatioita englanninkielisinä netistä.

Course enrolment info

 • Ilmoittaudu ensisijaisesti oman korkeakoulusi opiskelijan työpöydän/Pakin/Pepin kautta.
 • Jos oma AMK:si ei vielä ole mukana ristiinopiskelupalvelussa, ilmoittaudu erillisellä lomakkeella.
 • Lisätietoja Laureaan saapuvalle ristiinopiskelijalle.
 • Ilmoittautumiseen liittyvät kyselyt aina: avoinamk@laurea.fi. Opintojakson vastuuopettaja vastaa vain opintojen sisältöön liittyviin kysymyksiin.

Kotikorkeakoulusi on Centria, HAMK, Humak, Karelia, Lapin AMK, TAMK, Turku AMK, VAMK tai XAMK

 • Ilmoittaudu kotikorkeakoulusi opiskelijan työpöydän (esim. Pakki/Peppi) kautta.
 • Näet ilmoittautumisen tilan suoraan HOPSillasi.

Opiskelet muussa korkeakoulussa

 • Ilmoittaudu erillisellä ilmoittautumislomakkeella.
 • Anna henkilötunnuksesi oikeassa muodossa.
 • Käytä kotikorkeakoulusi opiskelijasähköpostiosoitetta. Ilmoittautumisia henkilökohtaisilla sähköpostiosoitteilla ei käsitellä.
 • Laita itsellesi muistiin, mille opintojaksolle olet ilmoittautunut.
 • Ilmoittautuminen on sitova. Jos olet estynyt osallistumasta, ole yhteydessä: avoinamk@laurea.fi.