Non-stop
Course name Cultural history
Course date 01.09.2024 - 31.07.2025
Institution Seinäjoki University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Humanities and Education HUB, Languages and Communication HUB, Culture HUB
Teacher Ari Haasio
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 01.08.2024 - 16.05.2025
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Cultural history

01.09.2024 - 31.07.2025

Course description

Kurssilla käsitellään kulttuurin eri osa-alueiden historiaa antiikista nykyaikaan. Siihen sisältyvät niin keskiajan kulttuuriset erityispiirteet, populaarikulttuurin monet muodot, antiikin elämä ja tavallisen kansan arjen elinkulttuuri. Kurssilla lähestytään kulttuuria laajan kulttuurin käsityksen kautta: kulttuuri ei ole vain taidetta vaan siihen kuuluu paljon muutakin.

Prerequisites

Ei ole

Assessment criteria

Hylätty, 1-5.

Hylätty: Opiskelija saa tehtävistä alle 50 % kokonaispisteistä.

1-2: Opiskelija hallitsee kultturihistorian peruslinjat ja keskeisimpien tapahtumien ajoituksen.

3-4: Opiskelija ymmärtää tapahtuminen syy-seuraussuhteet ja kykenee analysoimaan kulttuurihistoriaan vaikuttaneita tekijöitä eri näkökulmista.

5: Opiskelija ymmärtää tapahtuminen syy-seuraussuhteet ja kykenee analysoimaan kulttuurihistoriaan vaikuttaneita tekijöitä eri näkökulmista. Opiskelija kykenee analysoimaan historiallisia tapahtumia niiden kontekstissa ja pohtimaan niiden merkitystä kauaskantoisesti nykyisyyden kannalta.

Course way of working and time table

Itsenäinen verkkotyöskentely, kirjaessee. Ei tenttiä.

Course enrolment info

Ilmoittautuminen avautuu 1.8.2024 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille.

Mikäli oma korkeakoulusi on mukana korkeakoulujen ristiinopiskelupalvelussa (RIPA), ilmoittaudu opintojaksolle oman korkeakoulusi Pepin/Pakin kautta. Mikäli oma korkeakoulusi ei ole vielä mukana korkeakoulujen ristiinopiskelupalvelussa, voit ilmoittautua erillisellä lomakkeella. Lomake löytyy tämän sivun yläosasta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (12€/opintopiste). Maksullisena opintojaksolle ilmoittautumiseen on oma ilmoittautumislomake.