Summer
Course name Le monde francophone
Course date 02.05.2024 - 31.07.2024
Institution LAB University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Languages and Communication HUB
Teacher Jonna Holkeri
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 18.03.2024 - 14.04.2024
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Le monde francophone

02.05.2024 - 31.07.2024

Course description

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tietää Frankofoniaan eli ranskankieliseen maailmaan kuuluvat maat ja on tutustunut tarkemmin muutamaan niistä
  • osaa kertoa eri ranskankielisten maiden matkailusta, taloudesta ja kulttuurista
  • tunnistaa ja osaa käyttää subjunktiivimuotoja
  • osaa kertoa menneistä tapahtumista perfektiä ja imperfektinä käyttäen

 

After the course, the student

  • knows the countries the belong to the Francofonia or the French-speaking world and has familiarized with some of them
  • can tell about the tourism, the economics and the culture of different French speaking countries
  • knows the forms and the use of the subjunctive mood
  • can tell about the past events by using the imperfect and the perfect tenses.

Prerequisites

Ranskan peruskieliopin tuntemus (LAB/LUT kursseista vähintään Ranska 1,2,3 ja Työelämän ranskaa 1) tai muualla hankittu vastaava osaaminen.

The knowledge of the basics of French language (in LAB/LUT at least courses French 1,2,3 and French for Work 1) or equivalent knowledge.

Assessment criteria

1-5

Kurssi arvioidaan palautettujen tehtävien pohjalta/The course is evaluated by the basis of returned exercises.

Course way of working and time table

Verkkokurssi, jossa tekstejä ja niihin liittyviä tehtäviä Moodlessa. Kurssin tavoitteena on tutustua Frankofoniaan eli ranskankieliseen maailmaan, ja tarkemmin muutamaan ranskankieliseen maahan eri aihepiirejä, mm. matkailua, taloutta ja kulttuuria käsittelevien tekstien ja niihin liittyvien tehtävien avulla.

****

The web course with texts and exercises related to them. The objective of the course is to get to know the Francophonia or the French-speaking world, especially some french-speaking countries through texts about different subjects (e.g. turism, economy, culture) and with exercises related.

Course additional info

Opetuskielet: suomi, englanti ja ranska/Language of instructions: Finnish, English and French. Kurssin tavoitetaso on Eurooppalaisen viitekehyksen taso B1./The level of the course is the CEFR level B1.

Course enrolment info

Tutkinto- tai polkuopiskelija:  ilmoittautuminen Ilmoittaudu -linkin kautta. Käytä ilmoittautumisessa oikeaa opiskelijasähköpostiosoitetta, näin saat viestit perille. Hyväksymiskirje ja aloitusohjeet lähetetään ilmoittautuneille viimeistään ilmoittautumisajan päätyttyä.

Students of the other UAS (Degree students and Open Studies’ path students): Enroll for the course via Ilmoittaudu/Enrol. Use your student email on the enrollment form. Starting instruction will be sent after the enrollment period.

******

Muut: Ilmoittaudu Avoin AMK ilmoittautuminen -linkin kautta. Hinta 75 €.

Others: enroll for the course via Avoin AMK ilmoittautuminen/OPEN UAS Enrollment -link. A price is 75 euros.