Non-stop
Course name Lean Methods
Course date 14.08.2023 - 29.08.2024
Institution Oulu University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Anu Tammela, Matti Rahko
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 14.08.2023 - 29.07.2024
Implementation plan
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Lean Methods

14.08.2023 - 29.08.2024

Course description

Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee Lean-meneltelmien keskeiset ajattelu- ja toimintatavat sekä osaa soveltaa Lean-johtamisen tarjoamia mahdollisuuksia oman organisaationsa kehittämiseen. Opiskelija tuntee Lean-johtamisen syntyvaiheet, Lean-periaatteet ja olennaiset työkalut sekä osaa hyödyntää niitä asettamiensa tavoitteiden mukaisesti. Opiskelija tunnistaa organisaatiokulttuurin asettamat haasteet uuden toimintatavan käyttöönottamiselle ja hallitsee muutoksen toteuttamiseen tarvittavat johtamistaidot.

Sisältö:

 • Lean-johtamisen syntyvaiheet ja kehittyminen
 • Lean periaatteet
 • Lean johtajuus ja -kulttuuri
 • Jatkuva parantaminen
 • 5S
 • Hukan lajit Mura, Muri ja Muda
 • Arvoketjuanalyysi
 • Imuohjaus
 • Nopea asetustenvaihto (SMED)
 • Pullonkaula-ajattelu
 • Standardoitu työ
 • Heijunka
 • Jidoka ja Karakuri
 • Poka Yoke

Assessment criteria

Opintojakson arviointi perustuu oppimispäiväkirjaan, jota täydennetään jatkuvasti kullakin opiskeluosilla annettavalla tehtävällä. Oppimispäiväkirjan voi palauttaa oman edistymisen mukaisella aikataululla, kuitenkin viimeistään lukuvuoden loppuun mennessä. Hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien opiskelutehtävien palauttamista ohjeiden mukaisesti toteutettuna.

Course way of working and time table

Kurssi toteutetaan etäopiskeluna Moodle-alustalla. Opiskelijat voivat ilmoittautua kurssille milloin vain lukuvuoden aikana ja suorittaa kurssin itselleen sopivalla tahdilla.

Oppimisalustalla on oppimisaineistoa ja tehtäviä, jotka suoritetaan vaiheittaan. Jokaisen tehtävän jälkeen on monivalintatentti, jonka hyväksytty suoritus avaa seuraavan tehtävän. Kurssin ajan ylläpidetään oppimispäiväkirjaa, jonka laatimisohjeet löytyvät oppimisalustalta. Oppimispäiväkirja palautetaan ja arvioidaan kurssin lopulla.

Kurssin aikana on viikottain ohjaustunti, johon opiskelija voi osallistua Zoom-webinaarialustalla. Linkki webinaarialustalle löytyy Moodle-oppimisalustalta. Web-ohjauksen aikana opiskelijat voivat esittää kysymyksiä kurssin opettajille. Tarvittaessa järjestetään myös henkilökohtaista opastusta teams-applikaatiolla.

Opintojaksolle ilmoittautuneet saavat lisätiedot ilmoittautumisen vahvistusviestissä (tarkistathan tarvittaessa myös roskapostikansion).

Course enrolment info

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (15 €/opintopiste). Maksulliselle opintojaksolle ilmoittaudutaan avoimen ammattikorkeakoulun sivujen kautta 1.8. alkaen (linkki “AVOIN AMK ilmoittautuminen” sivun yläosassa.)