Non-stop
Course name Computational Basics of Mathematics and Chemistry for Laboratory Work
Course date 01.06.2024 - 31.07.2025
Institution Savonia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 2 ECTS credit

Field 4everyone HUB, Health and Wellbeing HUB
Teacher Saukkonen Mirja
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.05.2024 - 08.06.2025
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Computational Basics of Mathematics and Chemistry for Laboratory Work

01.06.2024 - 31.07.2025

Course description

Bioanalytiikka pohjautuu vahvasti luonnontieteisiin ja matemaattiset perustaidot ovat olennainen osa bioanalyytikon ammattitaitoa. Tämä opintojakso antaa laskutaitoperustan bioanalyytikon koulutukseen ja soveltuu bioanalyytikkokoulutukseen hakeutuvien lisäksi myös muihin koulutuksiin yleiseksi matematiikan pohjaksi. Opintojakso on hyödyllinen myös laboratorioissa työskenteleville, kun halutaan kerrata perusmatematiikan taitoja. Tällä opintojaksolla kertaat ja opettelet perusmatematikkaa ja sovellat opittua kemian laskuissa.

Keskeiset sisällöt

  • peruslaskusäännöt
  • yksikön muunnokset ja potenssit
  • ensimmäisen asteen yhtälö
  • prosentit
  • logaritmit
  • moolimassa, massa, ainemäärä, tilavuus ja konsentraatio
  • liuoslaskut
  • reaktioyhtälöiden tasapainottaminen ja stoikiometriset laskut
  • pH-laskut

Prerequisites

Assessment criteria

Arviointiasteikko: 0 – 5

Opintojakso arvioidaan verkkotentin perusteella.

Opintosuorituksia arvioidaan/merkitään opintorekisteriin 1.8.2024 alkaen kaksi kertaa kuukaudessa (kuukauden puolivälissä ja lopussa). Kesä-heinäkuun suoritukset arvioidaan ja merkitään opintorekisteriin elokuussa.

Course way of working and time table

100 % verkko-opinnot (Edunia)

Opintojakson voi opiskella itsenäisesti omaan tahtiin toteutusaikana 1.6.2024 – 31.7.2025. Opiskelu sisältää materiaaleihin perehtymistä, oppimistehtäviä ja -osaamistestejä sekä verkkotentin.

Opintojakson työmäärä on noin 54 tuntia itsenäistä opiskelua.

Course enrolment info

Opintojakso on maksuton CampusOnline -opiskelijoille. Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 30 euroa.