Non-stop
Course name Mentalization – Skills for Preventing Bullying
Course date 01.06.2024 - 24.11.2024
Institution Laurea University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 1 ECTS credit

Field Humanities and Education HUB, Health and Wellbeing HUB
Teacher Tiina Putkuri
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 20.05.2024 - 24.11.2024
Implementation plan
Enrol
Course enrolment info

Mentalization – Skills for Preventing Bullying

01.06.2024 - 24.11.2024

Course description

Opintojaksolla käydään läpi • mentalisaatiota käsitteenä ja sen yhteyttä kiusaamiseen • ammattilaisen omaa mentalisaatiokykyä ja sen lisäämistä • mentalisaatiota lasten ja nuorten välisissä suhteissa sekä keinoja vaikuttaa siihen ammattilaisena • keinoja tukea vanhemman mentalisaatiokykyä

Opintojakso koostuu videomuodossa olevista luentotallenteista, podcasteista ja luettavasta materiaalista sekä oppimista tukevista harjoituksista ja tehtävistä. Osaamista mitataan tietotestillä, opinnon hyäksytty suorittaminen edellyttää vähintään 50 % tietotestin pisteistä.

Opinto soveltuu yksinopiskelun lisäksi erinomaisesti myös yhdessä (esimerkiksi työyhteisössä) tehtävään opiskeluun, jolloin opittu integroituu vahvemmin käytäntöön.

Opintojakso on suunnattu kaikille lasten ja nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille, esimerkiksi opettajille varhaiskasvastuksessa, perusopetuksessa ja toisella asteella, lastenhoitajille, kouluavustajille, ilta- ja aamupäiväkerhojen ohjaajille, kouluvalmentajille, koulukuraattoreille, koulupsykologeille, terveydenhoitajille, nuoriso- ja yhteisöohjaajille sekä näiden alojen opiskelijoille.

Assessment criteria

Osaamista mitataan tietotestillä, opinnon hyäksytty suorittaminen edellyttää vähintään 50 % tietotestin pisteistä.

Osaamisen arviointi kohdistuu tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella (Tutkintosääntö 2024).

Arviointiasteikko H-5

Course way of working and time table

Sinulla on mahdollisuus suorittaa opinto omassa tahdissa aikavälillä 01.06.2024-31.12.2024. Opinnon kaikki tehtävät on suoritettava ja pyydettävä suoritusmerkintää erillisellä tehtävällä opinnon päättymispäivään mennessä. Suoritusmerkintä merkitään Laurean rekisteriin noin kahden viikon sisällä suoritusmerkinnän pyyntötehtävän jättämisestä.

Kesälomakaudella heinäkuussa ja vuodenvaihteen lomien aikana ei kirjata arviointeja. Lukukauden loppuun mennessä tehdyt suoritukset kirjataan kuluneelle lukukaudelle, 31.12. mennessä tehdyt syyslukukaudelle ja 31.7. mennessä tehdyt kevätlukukaudelle.

Course info

Opintojakson Canvas-ympäristöön liittyvissä teknisissä kysymyksissä ja suoritusmerkintöihin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä osoitteeseen mooc@laurea.fi.

Course enrolment info

 • Ilmoittaudu ensisijaisesti oman korkeakoulusi opiskelijan työpöydän/Pakin/Pepin kautta.
 • Jos oma AMK:si ei vielä ole mukana ristiinopiskelupalvelussa, ilmoittaudu erillisellä lomakkeella.
 • Lisätietoja Laureaan saapuvalle ristiinopiskelijalle.
 • Ilmoittautumiseen liittyvät kyselyt aina: avoinamk@laurea.fi. Opintojakson vastuuopettaja vastaa vain opintojen sisältöön liittyviin kysymyksiin.

Kotikorkeakoulusi on Centria, HAMK, Humak, Karelia, Lapin AMK, TAMK, Turku AMK, VAMK tai XAMK

 • Ilmoittaudu kotikorkeakoulusi opiskelijan työpöydän (esim. Pakki/Peppi) kautta.
 • Näet ilmoittautumisen tilan suoraan HOPSillasi.

Opiskelet muussa korkeakoulussa

 • Ilmoittaudu erillisellä ilmoittautumislomakkeella.
 • Anna henkilötunnuksesi oikeassa muodossa.
 • Käytä kotikorkeakoulusi opiskelijasähköpostiosoitetta. Ilmoittautumisia henkilökohtaisilla sähköpostiosoitteilla ei käsitellä.
 • Laita itsellesi muistiin, mille opintojaksolle olet ilmoittautunut.
 • Ilmoittautuminen on sitova. Jos olet estynyt osallistumasta, ole yhteydessä: avoinamk@laurea.fi.