Non-stop
Course name Finnish forest plants
Course date 22.01.2024 - 08.12.2024
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 2 ECTS credit

Field Nature and Environment HUB
Teacher Xamk lehtori
Email
Available for open UAS For Free
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 06.11.2023 - 26.05.2024
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Finnish forest plants

22.01.2024 - 08.12.2024

Course description

Tavoitteet: Tunnistat yleisimmät Suomessa tavattavat kivennäismaiden metsäkasvilajit. Osaat määrittää kivennäismaiden kasvupaikan kasvien perusteella. Ymmärrät metsäkasvien lajituntemuksen merkityksen ja mahdollisuudet työelämässä ja vapaa-aikana. Sisältö: Metsäkasvit-opintojaksolla opiskellaan tunnistamaan yleisimmät Suomen kivennäismailla tavattavat metsäkasvit. Opintojaksolla käydään läpi karukkokankaiden, kuivien kankaiden, kuivahkojen kankaiden, tuoreiden kankaiden, lehtomaisten kankaiden ja lehtojen kasvilajit mukaan lukien jäkälät.

Assessment criteria

Jokaisen osion lopussa on kasvitesti. Testistä on saatava vähintään 80 % oikein, jotta pääsee siirtymään seuraavaan osioon. Lisäksi seuraavaan osioon siirtyminen edellyttää interaktiivisten verkkotehtävien suorittamisen. Opintojakson lopussa on loppukoe. Kokeessa on tunnistettava oikein 80 % kokeessa olevista 30 lajista. Kasvitesteissä ja loppukokeessa on rajallinen aika.

Testien ja loppukokeen hyväksytty suoritus sekä interaktiivisten tehtävien teko on edellytys opintojakson hyväksytylle suoritukselle.

Course way of working and time table

Virtuaalinen itseopiskelumateriaali on Learn-ympäristössä

Course info

Ensimmäinen aloitus on 22.1.2024. Tämän jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on kaksi (2) kuukautta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 26.5.2024.