Non-stop
Course name Multidisciplinary Cooperation for Supporting Youth Desistance from Crime
Course date 01.06.2024 - 31.12.2024
Institution Laurea University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Janika Lindström
Email
Available for open UAS No
Level Master’s level

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 20.05.2024 - 24.11.2024
Implementation plan
Enrol
Course enrolment info

Multidisciplinary Cooperation for Supporting Youth Desistance from Crime

01.06.2024 - 31.12.2024

Course description

Osaamistavoitteet

Verkkokoulutuksen käytyäsi osaat

 • havaita lapsia ja nuoria vakavalle ja toistuvalle rikoskäyttäytymiselle altistavia tekijöitä sekä nuorisorikollisuutta ilmiönä.
 • yhdistää rikosoireiluun liittyvien taustatekijöiden tietoperustaa arvostavaan kohtaamiseen nuoren ja tämän perheen kanssa.
 • kehittää erilaisia rikoksettomaan ja päihteettömään elämäntapaan tukevia menetelmiä ja palveluita nuorten parissa tehtävässä työssä.
 • analysoida ja arvioida nuorisorikollisuuteen liittyviä palveluita ja eri ammattilaisten sekä kokemusasiantuntijoiden rooleja.
 • rakentaa moniammatillisia yhteistyöverkostoja rikoksilla oireilevan nuorten ja heidän perheiden kanssa tehtävän työn tueksi

Eteneminen koulutuskokonaisuudessa

Koulutuskokonaisuus koostuu viidestä teemoittain jaoitellusta moduulista, joista viimeinen on yhteenveto. Edetäksesi koulutuskokonaisuudessa sinun tulee suorittaa kaikki moduulit. Kukin moduuli koostuu useammasta videosta ja näiden pohjalta koostetusta tehtävästä. Jokaisen moduulin johdannossa on kerrottu, mitä edellytetään, että läpäiset moduulin sekä moduuliin sisältyvät tehtävät.

Moduulit ovat:

Moduuli 1: Nuorisorikollisuus ja sen taustatekijät Moduuli 2: Nuorisorikollisuuden palvelujärjestelmä Moduuli 3: Eriytyneistä palveluista monialaiseen yhteistyöhön Moduuli 4: Käytännön työ vakavia ja toistuvia rikoksia tekevien nuorten parissa Moduuli 5: Yhteenveto

Prerequisites

Opintojakso on YAMK-tasoinen ja vain YAMK-opiskelijoille. 

Jos opiskelet amk-tutkintoa, ilmoittaudu amk-opiskelijoiden toteutukselle: Monialainen yhteistyö nuorten rikoskierteestä irrottautumiseksi (amk)

Assessment criteria

Arviointiasteikko H-5.

Palautteenannon ja arvioinnin käytänteet

Opinnoissa hyödynnetään automaattista arviointia ja erityisesti automaattisesti pisteytettyjä testejä. Automaattisella arvioinnilla tarkoitetaan sitä, että opiskelijan tekemien opintosuoritusten pisteet kirjautuvat automaattisesti verkko-oppimisympäristöön.

Alla olevasta taulukosta näet arviointiasteikon, jonka mukaisesti kurssin arvosanat määräytyvät.

Arvosana 5: testeistä saatujen pisteiden osuus kokonaispistemäärästä 94% – 100% Arvosana 4: testeistä saatujen pisteiden osuus kokonaispistemäärästä 88% – 93% Arvosana 3: testeistä saatujen pisteiden osuus kokonaispistemäärästä 82% – 87% Arvosana 2: testeistä saatujen pisteiden osuus kokonaispistemäärästä 76% – 81% Arvosana 1: testeistä saatujen pisteiden osuus kokonaispistemäärästä 70% – 75% Arvosana 0: testeistä saatujen pisteiden osuus kokonaispistemäärästä 0% – 69%

Course way of working and time table

Kaikki oppimateriaali on Canvas-oppimisympäristössä.

Voit suorittaa opinnon omassa tahdissa 01.06.2024 – 31.12.2024 .

Opinnot arvioidaan ja arvosana kirjataan opintosuoritusrekisteriin kahden viikon sisällä kurssin suorittamisesta.

Kesälomakaudella heinäkuussa ja vuodenvaihteen lomien aikana ei kirjata arviointeja. Lukukauden loppuun mennessä tehdyt suoritukset kirjataan kuluneelle lukukaudelle, 31.12. mennessä tehdyt syyslukukaudelle ja 31.7. mennessä tehdyt kevätlukukaudelle.

Course enrolment info

 • Ilmoittaudu ensisijaisesti oman korkeakoulusi opiskelijan työpöydän/Pakin/Pepin kautta.
 • Jos oma AMK:si ei vielä ole mukana ristiinopiskelupalvelussa, ilmoittaudu erillisellä lomakkeella.
 • Lisätietoja Laureaan saapuvalle ristiinopiskelijalle.
 • Ilmoittautumiseen liittyvät kyselyt aina: avoinamk@laurea.fi. Opintojakson vastuuopettaja vastaa vain opintojen sisältöön liittyviin kysymyksiin.

Kotikorkeakoulusi on Centria, HAMK, Humak, Karelia, Lapin AMK, TAMK, Turku AMK, VAMK tai XAMK

 • Ilmoittaudu kotikorkeakoulusi opiskelijan työpöydän (esim. Pakki/Peppi) kautta.
 • Näet ilmoittautumisen tilan suoraan HOPSillasi.

Opiskelet muussa korkeakoulussa

 • Ilmoittaudu erillisellä ilmoittautumislomakkeella.
 • Anna henkilötunnuksesi oikeassa muodossa.
 • Käytä kotikorkeakoulusi opiskelijasähköpostiosoitetta. Ilmoittautumisia henkilökohtaisilla sähköpostiosoitteilla ei käsitellä.
 • Laita itsellesi muistiin, mille opintojaksolle olet ilmoittautunut.
 • Ilmoittautuminen on sitova. Jos olet estynyt osallistumasta, ole yhteydessä: avoinamk@laurea.fi