Non-stop
Course name New Ways of Working
Course date 01.01.2024 - 31.12.2024
Institution Laurea University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 10 ECTS credit

Field Business HUB
Teacher Kaisa Airo
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 27.11.2023 - 30.11.2024
Implementation plan
Enrol

New Ways of Working

01.01.2024 - 31.12.2024

Course description

Opintojaksolla opiskelija perehtyy itsenäisesti työympäristöjohtamisen perusteisiin sekä soveltaa oppimaansa uusien työn teon tapojen omaksumiseen sekä konseptoi työympäristöä. Opintojakso toteutetaan kokonaan virtuaalisti Canvas-oppimisympäristössä ja sen voi suorittaa joustavasti läpi vuoden.

Opintojakso koostuu 10 tehtävästä, jotka käsittelevät teemoja: – tietotyö – arkkitehtuuri – tuottavuus – uuden työn teon tavat – muutosjohtaminen – fyysinen, sosiaalinen ja virtuaalinen työympäristö

Tehtävillä ei ole varsinaista aikataulua, sillä opintojakso suoritetaan joustavasti ja itsenäisesti.

Prerequisites

Opintojakso sopii kaikille aiheesta kiinnostuneille. Aiempaa tuntemusta tai osaamista kiinteistöalalla toimimisesta ei vaadita.

Assessment criteria

H-5

Course way of working and time table

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti verkossa. Canvas-alusta aukeaa vuoden alussa.

Opintojaksolla ei ole lähi- tai verkkotapaamisia, mutta ohjausta voi pyytää sovitusti.

Course info

  • Opintojakso on osa Kiinteistöjohtamisen virtuaaliopintoja (= Canvas-työtilan nimi). Ilmoittautumalla opintojaksolle sinulla on mahdollisuus Canvas-tilan kautta hakeutua myös muihin opintosuuntauksen opintojaksoihin.
  • Käyttäjätunnuksen rekisteröinnin jälkeen sinun on itse ilmoittauduttava Canvasin työtilaan ohjeessa olevasta suorasta linkistä (itserekisteröityminen). Työtila ei tule automaattisesti näkyviin Canvasissa ensimmäisen kirjautumisen jälkeen.