Summer
Course name Robotic Process Automation in Practice Using UiPath StudioX
Course date 01.06.2024 - 13.08.2024
Institution Savonia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB, Technology HUB, Business HUB
Teacher Hiltunen Pentti
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 26.02.2024 - 15.05.2024
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Robotic Process Automation in Practice Using UiPath StudioX

01.06.2024 - 13.08.2024

Course description

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa suunnitella ja testata yksinkertaisen tehtäväketjun automatisoinnin toiminnan UiPath StudioX –ohjelmistolla.
  • osaa etsiä virhetilanteiden syitä ja korjata niitä.
  • osaa julkaista robotin, jota (kuvitteellinen) työkaveri voi käyttää tarvittaessa.
  • osaa soveltaa ohjelmoinnillista ajattelua käytännössä.
  • tunnistaa ohjelmistorobotiikan keskeisen idean ja sen menetelmiä, käyttökohteita, hyötyjä sekä rajoitteita.

Prerequisites

Ei vaadita edeltäviä opintoja.

Assessment criteria

Arviointiasteikko: 0 – 5

Course way of working and time table

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Arvio opintojakson vaatimasta ajankäytöstä, yhteensä 135 h:

  • Opintojaksoon ja UiPath StudioX -ympäristöön tutustuminen 5 h
  • StudioX -ohjeisiin tutustuminen 10 h
  • Opetusvideoihin tutustuminen ja opetusdemojen tekeminen 35 h
  • Harjoitustehtävien tekeminen 60 h
  • Oppimistehtävän tekeminen 25 h

Course enrolment info

Opintojaksolle täytyy kirjautua 7.6.2024 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.

Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa.