Summer
Course name Supporting Self-management in Outpatient Care
Course date 01.05.2024 - 31.08.2024
Institution Laurea University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Heidi Jokinen
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 01.04.2024 - 07.04.2024
Implementation plan
Enrol

Supporting Self-management in Outpatient Care

01.05.2024 - 31.08.2024

Course description

 • Asiakaslähtöinen voimavarojen ja omahoidon valmiuksien tukeminen
 • Ohjausmenetelmät (esim. valmentava ohjaus, muutosvaihemalli, motivoiva keskustelu)
 • Pitkäaikaissairauksien hoito ja seuranta avoterveydenhuollossa (esim. sydän- ja verisuonisairaudet, diabetes, reuma, astma, masennus)
 • Infektiotautien hoito perusterveydenhuollossa
 • Lääkehoidon vaativat erityiskysymykset (esim. verenohennuslääkitystä käyttävä potilas)
 • Omahoidon palvelut ja palvelupolut, sisältäen segmentoinnin

Assessment criteria

 • ennakkotehtävä (HYV/TÄYD)
 • itsenäiset tehtävät (HYV/ TÄYD)
 • pienryhmissä tehtävä seminaaritehtävä (HYV/ TÄYD)
 • vertaisarviointi (HYV/ TÄYD)
 • itsearviointi (HYV/ TÄYD)

Course way of working and time table

 • Ennakkotehtävä löytyy Canvas-työtilasta.15.4 2024 alkaen.
 • Opintojakso alkaa tapaamisella Zoomissa 7.5.2024 klo 12.00 – 15.00. Tapaamiskerralla on läsnäolosuositus. Ennen tapaamista tehdään ennakkotehtävä.
 • Opintojakso toteutuu verkko-opintoina Canvasissa touko- kesä-/heinäkuussa 2024.
 • Opintojaksolla hyödynnetään erilaisia oppimismenetelmiä ja -tehtäviä.
 • Opinnossa on pari- tai ryhmätyöskentelyä.
 • Opinto edellyttää aktiivisuutta ja sitoutumista opiskeluun.
 • Tehtävistä annetaan pienryhmille palautetta opettajan toimesta sekä hyödynnetään myös vertaispalautteenantoa.
 • Opinnolla on aikataulutettua ohjausta (aloituskerta) verkossa yhden kerran, jota ei tallenneta.

 

Course info

Suositeltava kirjallisuus

 • Ajankohtaiset artikkelit, Hoitotyön suositukset ja Käypähoito -suositukset.
 • Materiaalia löytyy Canvas -alustalta ja opiskelija voi etsiä itse lisämateriaalia.