Summer
Course name Basics of perioperative nursing
Course date 27.05.2024 - 31.07.2024
Institution Diakonia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Linda Hublin
Email
Available for open UAS For Free
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 06.03.2024 - 06.05.2024
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Basics of perioperative nursing

27.05.2024 - 31.07.2024

Course description

Tavoitteet

Opiskelija

 • osaa selittää perioperatiivisen potilaan hoidon erityispiirteet ja sairaanhoitajan osaamisvaatimukset
 • osaa ohjata potilasta perioperatiivisen hoidon prosessin eri vaiheissa
 • osaa suunnitella ja toteuttaa perioperatiivisen potilaan hoitoa eri hoitoympäristöissä
 • osaa infektioiden torjunnan ja aseptisen toiminnan perioperatiivisessa hoitoympäristössä
 • osaa arvioida hoitotyön osaamista ja nostaa esille kehittämiskohteita
 • osaa soveltaa näyttöön perustuvaa toimintaa perioperatiivisten potilaiden hoitotyössä

Sisällöt

 • pre-, intra- ja postoperatiivisen potilaan hoidon erityispiirteet, sairaanhoitajan erityisosaamisvaatimukset
 • potilaan pre-, intra- ja postoperatiivinen hoitotyö
 • tietojärjestelmät ja kirjaaminen sekä raportointi
 • infektioiden torjunta ja aseptiikka
 • moniammatillinen yhteistyö
 • näyttöön perustuva hoitotyö perioperatiivisessa hoitotyössä

Prerequisites

Soveltuu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille ja kätilöille osaamisen syventämiseen ja päivittämiseen tai terveysalan amk-opiskelijalle, joka on suorittanut jo omassa tutkinnossaan aiheeseen liittyvät ammatilliset perusopinnot. Opintojakso on sairaanhoitajatutkinnon vaihtoehtoisiin syventäviin opintoihin kuuluva opintojakso, joka edellyttää Kriittisesti sairaan potilaan peruselintoimintojen häiriöiden tunnistaminen ja hoito -opintojakson hyväksyttyä suorittamista.

Assessment criteria

Arviointiasteikko 0-5 Kirjallinen yksilötehtävä arvioidaan Diakin yleisten arviointikriteerien mukaan.

Course way of working and time table

Infoluento, avainluennot verkossa oman aikataulun mukaisesti.

Lukujärjestyksen löydät  Diakin lukkarikoneesta.

Course info

Tietokone, webbikamera, mikrofoni.

Course enrolment info

Ammattikorkeakoulun tutkinto-, polku- tai vaihto-opiskelija:

Jotta voimme varmentaa, tilastoida ja rekisteröidä kotikorkeakoulusi, käytäthän ilmoittautuessasi oman kotikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta. Mikäli jostain syystä et käytä kotikorkeakoulusi sähköpostia, muista kirjata kotikorkeakoulusi vahvistusviestissä tulevan linkin kautta vuorokauden kuluessa.

Diakin omat opiskelijat ilmoittautuvat Diakin opintoihin omien ilmoittautumisjärjestelmien ja ajankohtien puitteissa.