Non-stop
Course name Basics of nutrition
Course date 09.09.2024 - 10.12.2024
Institution Seinäjoki University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 2 ECTS credit

Field Hospitality Management HUB
Teacher Leena Arjanne
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 01.08.2024 - 30.10.2024
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Basics of nutrition

09.09.2024 - 10.12.2024

Course description

  • Opiskelija osaa tulkita ravitsemussuositusten tavoitteita terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.
  • Hän osaa kuvailla suomalaisten ruoankäyttöä.
  • Opiskelija osaa nimetä ja vertailla elintarvikkeiden ja ruokavalioiden terveysvaikutuksia.
  • Hän osaa arvioida ruokaa ravintoaineiden lähteenä.
  • Hänellä on valmiuksia laskea ravintosisältöjä.

Sisältö:

  • Ravinnon ja terveyden väliset yhteydet
  • Ravitsemussuositukset
  • Ruoka ravintoaineiden lähteenä
  • Suomalaisten ruoankäyttö ja ravintoaineiden saanti

Prerequisites

Kurssi sopii hyvin ensimmäiseksi ravitsemuksen opintojaksoksi, eli ei ole edeltävyysehtoja.

Assessment criteria

Arviointiajankohdat ovat joka kuukauden viimeisen päivän jälkeinen ensimmäinen arkipäivä.

1-2, tyydyttävää osaamista: Opiskelija osaa antaa esimerkkejä ruoasta ravintoaineiden lähteenä. Hän osaa kaavamaisesti hyödyntää ravitsemustietoaan valitessaan raaka-aineita erilaisiin ruokalajeihin. Hän tunnistaa erilaisten ruokavalioiden ravitsemukselliset ja terveyteen vaikuttavat ominaisuudet. Hän osaa laskea ravintosisällön. Hän osaa nimetä suomalaisten ravitsemussuositusten tavoitteita. Hän osaa kuvailla suomalaisten ruoankäyttöä.

3-4, hyvää osaamista: Opiskelija osaa vertailla ruokia ravintoaineiden lähteenä. Opiskelija osaa soveltaa ravitsemustietoaan valitessaan raaka-aineita erilaisiin ruokalajeihin. Hän osaa selittää erilaisten ruokavalioiden ravitsemukselliset ja terveyteen vaikuttavat ominaisuudet. Hän osaa laskea ravintosisällön ja tulkita tuloksia. Hän osaa tunnistaa suomalaisten ravitsemussuositusten tavoitteita ja toteuttaa niitä käytännössä.

5, kiitettävää osaamista: Opiskelija osaa vertailla ja arvioida ruokia ravintoaineiden lähteenä. Opiskelija osaa soveltaa ja perustella ravitsemustietoaan valitessaan raaka-aineita erilaisiin ruokalajeihin. Hän osaa kehittää erilaisia ruokavalioita huomioiden ravitsemukselliset ja terveyteen vaikuttavat ominaisuudet. Hän osaa laskea ravintosisällön, tulkita tuloksia ja tehdä johtopäätöksiä. Hän osaa soveltaa suomalaisten ravitsemussuositusten tavoitteita ja toteuttaa niitä käytännössä. Hän osaa selittää ja perustella yhteyksiä suomalaisten ruoankäyttötiedon ja ravitsemussuositusten välillä.

Course way of working and time table

Opintojakso on verkko-opintojakso, jota voi tehdä omassa tahdissa Moodle-alustalla. Luennot ovat tallenteita tai kuunnelmia, aineistot sähköisiä artikkeleita ja julkaisuja ja yksi painettu kirja (Ravitsemustaito, jota on saatavilla myös e-kirjana). Tehtävät ovat itsenäisiä pohdintatehtäviä, harjoituksia sekä Moodlen keskustelutehtäviä.

Course info

Tarvitset hyvän nettiyhteyden ja tietokoneen.

Course enrolment info

Ilmoittautuminen avautuu 1.8.2024 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille.

Mikäli oma korkeakoulusi on mukana korkeakoulujen ristiinopiskelupalvelussa (RIPA), ilmoittaudu opintojaksolle oman korkeakoulusi Pepin/Pakin kautta. Mikäli oma korkeakoulusi ei ole vielä mukana korkeakoulujen ristiinopiskelupalvelussa, voit ilmoittautua erillisellä lomakkeella. Lomake löytyy tämän sivun yläosasta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (12€/opintopiste). Maksullisena opintojaksolle ilmoittautumiseen on oma ilmoittautumislomake.