Non-stop
Course name Basics of nutrition
Course date 11.09.2023 - 15.12.2023
Institution Seinäjoki University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 2 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Leena Arjanne
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 07.08.2023 - 30.11.2023
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Basics of nutrition

11.09.2023 - 15.12.2023

Course description

  • Opiskelija osaa tulkita ravitsemussuositusten tavoitteita terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.
  • Hän osaa kuvailla suomalaisten ruoankäyttöä.
  • Opiskelija osaa nimetä ja vertailla elintarvikkeiden ja ruokavalioiden terveysvaikutuksia.
  • Hän osaa arvioida ruokaa ravintoaineiden lähteenä.
  • Hänellä on valmiuksia laskea ravintosisältöjä.

 

  • Ravinnon ja terveyden väliset yhteydet
  • Ravitsemussuositukset
  • Ruoka ravintoaineiden lähteenä
  • Suomalaisten ruoankäyttö ja ravintoaineiden saanti
  • Erityisruokavaliot

Prerequisites

Ei vaadita edeltäviä opintoja.

Assessment criteria

Arviointiasteikko 1-5.

Kuukauden viimeiseen päivään mennessä tehdyt suoritukset arvioidaan seuraavalla viikolla.

Course way of working and time table

Verkko-opintojakso, jossa opetusmenetelminä ovat luentotallenteet, osoitettu kirjallisuus, verkkokeskustelutehtävät, oppimistehtäviä sekä tentti.

Aloitusinfo, muu opetus itsenäiseen tahtiin suoritettavia verkko-opintoja.

Course info

Ei erityisvaatimuksia

Course enrolment info

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 7.8.2023 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta. Huom. SeAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (10€/opintopiste). Maksullisena opintojaksolle ilmoittautumiseen on oma ilmoittautumislomake, joka julkaistaan 7.8.2023 tämän sivun yläosassa.

The courses are free of charge for degree students at universities of applied sciences and for Open Studies’ path students. Also students from schools of professional teacher education and exchange students may select courses and complete the courses free of charge. The enrollment period begins on 7th August at 8 am. See Enroll button in the beginning of this page. Notice! The degree students of SeAMK sign up through Peppi (https://peppi.seamk.fi).