Summer | Full
Course name New Winds of Recruitment
Course date 03.06.2024 - 31.07.2024
Institution Karelia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Marika Lappalainen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Master’s level

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 11.03.2024 - 19.05.2024
Implementation plan
Course enrolment info

New Winds of Recruitment

03.06.2024 - 31.07.2024

Course description

Keskeinen sisältö

 • Työnantajakuva
 • Rekrytointitarpeen tunnistaminen
 • Rekrytointiprosessin suunnittelu, toteutus ja arviointi
 • Työntekijän valintaprosessi
 • Perehdytys
 • Uuden työntekijän sitouttaminen

Opintojakson jälkeen osaat:

 • Tunnistaa rekrytointitarpeet
 • Suunnitella, toteuttaa ja arvioida rekrytointiprosessin
 • Soveltaa erilaisia rekrytointimenetelmiä
 • Huomioida kansainvälisen rekrytoinnin erityispiirteet
 • Suunnitella, toteuttaa ja arvioida uuden työntekijän perehdytysprosessin

Prerequisites

Opinnot ovat YAMK-opintoja

Assessment criteria

Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson arvioinnissa kiinnitetään huomiota kokoavassa tehtävässä edellytettyjen teemojen käsittelyyn, lähteiden monipuoliseen hyödyntämiseen ja aiheen soveltamiseen omaan organisaatioon/yritykseen/toimialaan sekä pohdintaan.

Course way of working and time table

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Täysin virtuaalitoteutus, aika- ja paikkariippumaton toteutusajan puitteissa. Ei sisällä kalenteroituja kontaktihetkiä. Opinnon 5 op vastaa 135 h opiskelijan työtä.

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.