Non-stop
Course name Mediation in Criminal and Civil Cases, with a Conciliatory Approach
Course date 01.06.2024 - 31.12.2024
Institution Laurea University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Janika Lindström
Email
Available for open UAS No
Level Master’s level

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 20.05.2024 - 24.11.2024
Implementation plan
Enrol
Course enrolment info

Mediation in Criminal and Civil Cases, with a Conciliatory Approach

01.06.2024 - 31.12.2024

Course description

Kurssin käytyään opiskelija osaa:

 • jäsentää rikos- ja riita-asioiden sovittelun asemaa rikosoikeusjärjestelmässä
 • esitellä restoratiivisen oikeuden taustateorian sekä sen arvot ja periaatteet
 • vertailla rikos- ja riita-asioiden sovittelun erityiskysymyksiä, ja arvioida sovittelun vaikutusta osapuolten oikeuksiin ja tarpeisiin
 • soveltaa sovitteluun liittyviä säännöksiä sekä sovittelevaa työotetta ja analysoida erilaisten konfliktien ratkaisumahdollisuuksia

Sisältö

 • MODUULI 1: Rikos- ja riita-asioiden sovittelu Suomessa
 • MODUULI 2: Rikos- ja riita-asioiden sovittelun erityiskysymyksiä sekä tutkimus- ja kehittämisnäkökulmia
 • MODUULI 3: Nuorten sovittelut ja Katusovittelu rikos- ja riita-asioiden sovittelussa
 • MODUULI 4: Sovittelua koskeva säännös-, tutkimus-, selvitys- ja ohjemateriaali
 • MODUULI 5: Sovinnollisen työotteen soveltaminen ja ammatillinen toiminta sovittelutoimistoissa

Prerequisites

Tämä on YAMK-opiskelijoiden toteutus. Jos opiskelet AMK-tutkintoa, ilmoittaudu AMK-opiskelijoiden toteutukselle Rikos- ja riita-asioiden sovittelu ja sovitteleva työote (AMK).

Assessment criteria

Opinnoissa hyödynnetään automaattista arviointia ja erityisesti automaattisesti pisteytettyjä testejä. Automaattisella arvioinnilla tarkoitetaan sitä, että opiskelijan tekemien opintosuoritusten pisteet kirjautuvat automaattisesti verkko-oppimisympäristöön.

Opinnon Canvas-ympäristö on auki 30.06.2024 asti. Saadakseen suorituksen opinnosta opiskelijan on suoritettava kaikki moduulit ja tehtävät hyväksytysti 30.06.2024 mennessä.

Alla olevasta taulukosta näet arviointiasteikon, jonka mukaisesti kurssin arvosanat määräytyvät.

Arvosana – Testeistä saatujen pisteiden osuus kokonaispistemäärästä

 • 5 – 94% – 100%
 • 4 – 88% – 93%
 • 3 – 82% – 87%
 • 2 – 76% – 81%
 • 1 – 70% – 75%
 • 0/hylätty – 0% – 69%

Course way of working and time table

Opinnon Canvas-ympäristö on auki 31.12.2024 asti. Saadakseen suorituksen opinnosta opiskelijan on suoritettava kaikki moduulit ja tehtävät hyväksytysti 31.12.2024 mennessä.

Kesälomakaudella heinäkuussa ja vuodenvaihteen lomien aikana ei kirjata arviointeja. Lukukauden loppuun mennessä tehdyt suoritukset kirjataan kuluneelle lukukaudelle, 31.12. mennessä tehdyt syyslukukaudelle ja 31.7. mennessä tehdyt kevätlukukaudelle.

Course info

Verkkototeutus on tehty yhdessä THL:n ja Aseman Lapset ry:n asiantuntijoiden kanssa.

Course enrolment info

 • Ilmoittaudu ensisijaisesti oman korkeakoulusi opiskelijan työpöydän/Pakin/Pepin kautta.
 • Jos oma AMK:si ei vielä ole mukana ristiinopiskelupalvelussa, ilmoittaudu erillisellä lomakkeella.
 • Lisätietoja Laureaan saapuvalle ristiinopiskelijalle.
 • Ilmoittautumiseen liittyvät kyselyt aina: avoinamk@laurea.fi. Opintojakson vastuuopettaja vastaa vain opintojen sisältöön liittyviin kysymyksiin.

Kotikorkeakoulusi on Centria, HAMK, Humak, Karelia, Lapin AMK, TAMK, Turku AMK, VAMK tai XAMK

 • Ilmoittaudu kotikorkeakoulusi opiskelijan työpöydän (esim. Pakki/Peppi) kautta.
 • Näet ilmoittautumisen tilan suoraan HOPSillasi.

Opiskelet muussa korkeakoulussa

 • Ilmoittaudu erillisellä ilmoittautumislomakkeella.
 • Anna henkilötunnuksesi oikeassa muodossa.
 • Käytä kotikorkeakoulusi opiskelijasähköpostiosoitetta. Ilmoittautumisia henkilökohtaisilla sähköpostiosoitteilla ei käsitellä.
 • Laita itsellesi muistiin, mille opintojaksolle olet ilmoittautunut.
 • Ilmoittautuminen on sitova. Jos olet estynyt osallistumasta, ole yhteydessä: avoinamk@laurea.fi